Refugiat o immigrants?

Gerard Moyà
Oficial Superior de Subministrament de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR)

El primer que hauriem d’ aclarir és el concepte de refugiat. Què és? Un refugiat1 és una persona que es troba fora del país d’on n’és originari, o bé on hi resideix habitualment, a causa d’un temor fonamentat de persecució per raons d’ètnia, religió, nacionalitat, pertinença a un grup social o opinions polítiques, i que no pot o no vol reclamar la protecció del seu país per a poder tornar-hi. D’ altra banda, els inmigrants són aquelles persones que entren a un país o regió per part de persones que van néixer o són procedents d’un altre Estat o regió. Representa una de les dues opcions o alternatives del terme migració, que és aplicat als moviments de persones d’un lloc a altres i aquests desplaçaments comporten un canvi de residència ja sigui temporal o definitiu.

En conseqüència, un inmigrant no ha de ser confòs amb un refugiat. La migració té un clar component econòmic i voluntari i , no per aquest motiu, necessàriament menys dolorós o dramàtic.

En el context de l’actual debat migratori que s’està produint sobre les fronteres espanyoles de Ceuta i Melilla, l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) ha demanat recentment que no es deixi al marge la qüestió de la protecció internacional, tenint en compte que el nombre de persones que entren per aquesta frontera sud d’Europa fugint de la guerra, de violacions de drets humans i de la persecució s’ha incrementat considerablement des de fa gairebé un any. L’ACNUR ha expressat repetides vegades la seva preocupació per la proposta d’Espanya de legalitzar les devolucions automàtiques de les persones que tracten de creuar les tanques a les fronteres de Ceuta i Melilla.

De tirar endavant, significaria que una persona que intenta accedir a aquestes ciutats autònomes sense la documentació necessària, seria rebutjada automàticament i no tindria dret a les garanties legals previstes en la legislació espanyola i de la Unió Europea, com el dret a sol·licitar asil.

En el que va d’any, de totes les persones que han entrat a Ceuta i Melilla de forma irregular, n’ hi ha que fugien del conflicte a Síria. Al voltant 70% d’aquests immigrants són dones i nens. És per aquest motiu que s’ha subratllat la importància que es permeti l’accés al territori a aquelles persones que necessiten protecció internacional i s’ha instat al govern espanyol a garantir que qualsevol iniciativa legal per respondre a aquestes arribades d’immigrants compleixi amb les seves obligacions internacionals. A més, l’ACNUR ha condemnat el creixent ús de la violència a la frontera. Aquest any s’han documentat diversos incidents violents i s’ha registrat una alça en el nombre d’informes sobre devolucions “en calent” en aquestes indrets.
D’altra banda, crida l’atenció que l’actual Govern de l’Estat faci bandera i patrimonialitzi el concepte de no aixecar murs i fronteres dins el seu territori, Catalunya, quan és exactament el que s’està produint des de fa temps a les fronteres del Sud.

En definitiva, el prestigi d’una nació o un conjunt de nacions a l’exterior s’aconsegueix amb un sistemàtic programa d’accions humanitàries, augmentant el pressupost a la cooperació i al desenvolupament, respectant els drets humans dins les seves fronteres.