Amb la primavera arriba la I Fira del Mercat Social de Mallorca

Jordi López

Els dies 21 i 22 de març tendrà lloc la I Fira del Mercat Social de Mallorca al Centre Cultural La Misericòrdia de Palma.

La I Fira del Mercat Social de Mallorca és un projecte promogut per l’associació Mercat Social Illes Balears.

Mercat Social Illes Balears es va crear el març de 2014, com a associació sense afany de lucre els socis de la qual són entitats jurídiques. Actualment els socis són: Federació de Cooperatives, que agrupa les cooperatives de treball associat, agroalimentàries i de consum, la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària REAS Balears, Càritas Menorca, S’Altra Senalla, Entrepobles de Menorca, la Cooperativa Coanegra, l’Ateneu Pere Mascaró, la Cooperativa de Consum San Crispín d’Alaior, les Associacions de Productors d’Agricultura Ecològica de Mallorca i Menorca, el GOB Menorca, Som Energia Menorca i Sa Tenda Ecològica.

Per que organitzam la I Fira del Mercat Social de Mallorca?

A Mallorca existeixen iniciatives empresarials que incorporen valors socials, ecològics i ètics a la seva activitat econòmica. Ens referim a:

- Cooperatives, societats laborals i altres formes d’economia social.
- Producció agrària ecològica i altres iniciatives econòmiques amb criteris de sostenibilitat ambiental.
- Iniciatives d’economia solidària, inserció social i comerç just.
- Entitats financeres amb criteris socials i ètics.
- Xarxes de consum responsable.
- Iniciatives de desenvolupament local.

A la vegada, una part de la ciutadania estaria disposada a participar d’una manera més activa en el suport a aquesta economia i a desenvolupar pautes de consum més responsables.

Lamentablement, moltes d’aquestes empreses i iniciatives són pràcticament ignorades per les administracions públiques i per la majoria dels mitjans de comunicació, són poc conegudes per l’opinió pública i fins i tot hi ha un gran desconeixement mutu entre els seus propis integrants.

Objectius:

- Afavorir la visibilitat pública de les empreses i iniciatives del mercat social, facilitant l’accés dels consumidors als seus productes i serveis.
- Fomentar el coneixement mutu entre els integrants del mercat social per fomentar actuacions d’intercooperació per satisfer necessitats comunes i compartir recursos, afavorint el seu efecte multiplicador.

Què trobareu a la I Fira del Mercat Social de Mallorca

A la I Fira del Mercat Social de Mallorca hi trobareu expositors de comerç just, iniciatives d’inserció social i d’economia solidària, agricultura i alimentació ecològica i productes i serveis amb criteris de sostenibilitat ambiental, cooperatives de treball, agroalimentàries i de consum, iniciatives de desenvolupament local i serveis alternatius de banca, assegurances, energia i comunicacions.

A més hi haurà un programa d’activitats paral·leles, amb presentacions de productes i serveis amb valors socials, ecològics i ètics, i activitats lúdiques.

Com post col·laborar?

Convida a participar a la fira a empreses i iniciatives econòmiques amb valors socials, ecològics i ètics.
Dóna suport a la difusió de la fira i de la campanya de micromecenatge a través de Goteo. Disposam de facebook i de twitter.
Posposa activitats paral·leles i lúdiques.
Apunta’t com a voluntari de la fira.
Col·labora a finançar la Fira a través d’aquesta campaña de Goteo:
https://goteo.org/project/i-fira-del-mercat-social-de-mallorca

Més informació: www.mercatsocial.org