Per la Llengua, la Cultura i el País, "Conversem"

Jaume Mateu, president de l’Obra Cultural Balear.

Què és "Conversem"?
La campanya “Conversem” és una iniciativa pensada perquè la societat mallorquina prengui consciència de la importància que tenen la llengua, la cultura i l’educació, i del maltractament fiscal que pateixen les Illes Balears.

Perquè és important que els ciutadans, independentment dels seus orígens o de la llengua que parlin, coneguin i valorin com a pròpies les senyes d’identitat de Mallorca, única manera d’estimar-les.
I perquè és important, també, que, com a resultat d’aquesta valoració, en siguin activistes, és a dir, que les defensin i les promoguin en el seu entorn social i en el seu dia a dia.

La participació ciutadana, fonament de la campanya
Amb “Conversem” l’OCB vol arribar directament, a través d’una gran campanya de participació ciutadana, a diferents sectors socials amb l’objectiu d’activar-los a favor de la llengua, la cultura i l’educació.
Durant els propers mesos l’entitat farà trobades de petit format amb milers de persones, amb entitats i col·lectius diversos, per fer arribar al conjunt de la societat la necessitat de mobilitzar-se a favor de les senyes d’identitat pròpies. Perquè són els ciutadans els que han de ser agents actius d’un canvi a favor de la llengua, la cultura i el país.

La legislatura que acaba ha estat marcada per atacs sense precedents per part del Govern, el Consell i l’Ajuntament de Palma a la llengua, la cultura i l’educació. “Conversem” servirà per a denunciar aquests retrocessos i per a fer prendre consciència de la necessitat de recuperar el consens polític i social que varen significar en el seu moment l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística.

La campanya servirà, també, per a donar a conèixer les diverses propostes que fa l’OCB per a rectificar aquestes mesures i per a recuperar la pau social perduda durant els darrers quatre anys. Unes propostes que tendran com a base rectificar tots els retrocessos que s’han produït durant aquest temps.
Els grups de persones interessats en fer actes de la campanya us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon 971 723 299 o del correu electrònic comunicacio@ocb.cat. També podeu parlar amb la delegació de la nostra entitat en el vostre municipi.

La llengua, la cultura i l’educació, bases d’un país millor
L’OCB vol fer, amb aquesta campanya, la seva contribució a la construcció d’un país socialment més cohesionat. Un país que garanteixi a tots els seus ciutadans el dret a conèixer i a viure de manera normal en la llengua pròpia. Un país que sigui més culte, més orgullós de les seves arrels mil·lenàries i alhora més obert a la modernitat. Un país que garanteixi la igualtat d’oportunitats de tots els seus ciutadans a partir d’una escola de qualitat i en català. Un país que gestioni els seus recursos econòmics a favor de la seva població. Un país que, com a conseqüència de tot això, sigui més lliure i més democràtic.