1r Congrés d’AMPES de Menorca

Josep Castells

El passat 21 de febrer es va fer a Ferreries el Ir Congrés d’Ampes de Menorca, organitzat per la Federació de Pares i Mares d’Alumnes de Menorca (FAPMA). Actualment la FAPMA agrupa la totalitat d’AMPES de l’illa (47), de tots els nivells educatius, tant de centres públics com concertats. L’objectiu d’aquesta nova experiència és crear un espai perquè les persones implicades en les juntes de les diverses AMPES puguin reflexionar col·lectivament sobre la feina que fan i sobre l’abast i profunditat que poden donar a aquesta feina.

En aquesta primera ocasió el Congrés tenia dues parts força diferenciades. D’una banda, una ponència a càrrec de la pedagoga i antropòloga Marta Comas, qui va presentar les conclusions del Llibre Blanc de la Participació de les Famílies a l’Escola. Comas és la directora del Projecte ‘Famílies amb veu’ de la Fundació Jaume Bofill, que ha liderat una recerca sobre el fenomen de l’associacionisme de pares i mares a Catalunya i que ha desembocat en el Llibre Blanc. D’una altra banda, un espai de intercanvi de bones pràctiques entre les diverses AMPES.

Pel que fa al primer bloc, va ser molt interessant pels assistents conèixer el que s’havia après durant la recerca: sobre com són les AMPES, sobre el perfil social, econòmic i cultural de les persones que hi participen, sobre el tipus d’activitats que fan, sobre l’activitat econòmica que generen, etc... I també, és clar, conèixer el decàleg d’actuació resultant dels debats de les AMPES catalanes que recull aspectes com la voluntat d’incidir en els aspectes pedagògics, el paper clau de les famílies en l’èxit escolar, el dret efectiu d’elecció de centre, les mesures per afavorir la conciliació familiar, l’accés a beques i ajuts o la reclamació d’una llei d’educació d’ampli consens.

A partir d’aquesta proposta, es va organitzar el treball en grups, per tal que cada grup donés resposta a la pregunta “Què és el que més ens preocupa i a on creim que hem de focalitzar els nostres esforços?”.

L’objectiu era que el Congrés donés un resultat concret: la definició d’unes grans línies d’actuació que estableixin el “full de ruta polític” de la FAPMA pels propers cursos. Podem resumir-les en els punts següents:

1. Millora i aprofundiment de les diverses vies de participació de les famílies a l’escola.

2. Proposta de canvis metodològics (com canvi d’horaris, simplificació de currículums o increment de la participació dels alumnes en el seu procés d’aprenentage).

3. Proposta de millores en l’organització i eficiència del moviment de pares i mares (conjunt d’AMPES + Federació).

4. Necessitat i reivindicació d’un Pacte Educatiu.

Pel que fa al segon bloc que esmentàvem més amunt, les AMPES van aportar les seves experiències en pòsters de tamany DIN A 0, el que va permetre crear un espai d’exposició. En paral·lel, al capvespre, els membres de les juntes de les diverses AMPES van poder presentar oralment aquestes experiències i atendre les preguntes de la resta.

En resum, l’experiència va servir per enfortir els lligams entre les persones que formem el moviment de famílies a Menorca, i tots els assistents vam tornar a casa amb les piles carregades i amb ganes de continuar treballant per una educació de qualitat.