Ara més que mai

Ara MÉS que mai, MÉS per Menorca

Nel Martí i Maite Salord
Caps de llista de MÉS per Menorca al Consell i al Parlament

De la crisi n’hem de sortir, i en sortirem. Però n’hem de sortir amb més democràcia, açò és amb més transparència i més participació de la ciutadania. Només des d’aquesta nova democràcia serà possible construir una societat més justa, més igualitària i més lliure. En aquest procés redemocratitzador seran necessaris molts canvis, en el finançament dels partits i la seva fiscalització, en el sistema electoral (per eliminar les barreres del 3 i del 5%, introduir llistes obertes, apropar i vincular l’electe al seu territori, etc), en la distribució de les competències des del principi de la subsidiarietat, i mil coses més.

El PP i el president Bauzá han intentat en canvi aprofitar la crisi per a modificar substancialment les institucions i fer-les menys democràtiques i menys participades. D’exemples també en trobaríem mil: suspendre el Consell Econòmic i Social, eliminar el Consell de Joventut de les Illes Balears, impedir l’aprovació d’una llei de consultes populars, intentar modificar llei electoral autonòmica per a canviar la composició del Parlament i reduir la representativitat i la pluralitat, rebutjar la modificació dels criteris de les ILP per facilitar la seva tramitació,.... i impedir la ILP impulsada pel GOB per a “repensar” l’ordenació territorial i protegir el paisatge.

Per fer creïble aquest canvi democratitzador els partits han d’anticipar-se. No basta amb fer propostes i promeses, que també ho han de fer. Necessiten prendre mesures de transparència i participació per a recuperar la confiança i la il·lusió, per a integrar a les generacions escèptiques i indignades, i per ser un instrument útil al servei del canvi. La regeneració democràtica no serà possible sense una regeneració més àmplia, quasi ètica podríem dir, que impliqui als sectors econòmics, als mitjans de comunicació,..... i als partits polítics. D’aquí neix MÉS per Menorca.

MÉS per Menorca és una assemblea de ciutadans lligats per un ideari polític i un mètode de feina. Sense quotes de partit, ni condicionants orgànics. PSM, Verds, Iniciativa, Equo, ERC són els impulsors d’aquesta assemblea de ciutadans, però els partits no en són cap part orgànica de la mateixa. MÉS per Menorca no la formen partits, sinó persones procedents de diversos partits i moltes persones no afiliades a cap organització política.

MÉS democràcia, MÉS sobirania.

L’aposta de MÉS pel sobiranisme és una aposta per la radicalitat democràtica, perquè el poble -el demos- pugui exercir el seu poder -la cràcia- de decidir el seu destí, la forma de gestionar-se, de governar-se, de relacionar-se. D’autodeterminar-se, autogestionar-se, autogovernar-se, d’independitzar-se. En un món globalitzat no té sentit parlar de sobirania en termes absoluts. No hi ha ningú, ni cap estat, que sigui sobirà absolut del seu futur. En un món globalitzat les decisions del sobirà, del poble, estan afectades -o afecten-, condicionades -o condicionen-, o fins i tot determinades -o determinen- per -o a- tercers. Per això, el poder del poble a decidir és sempre un poder flexible i dialogat, en el qual el subjecte polític té sempre la darrera paraula.

Menorca és una comunitat molt identificada i cohesionada per la seva illaïtat, a més del seu paisatge, de la seva cultura i de la seva història. Menorca és un poble, i com a tal pot -i nosaltres volem- que exerceixi el poder democràtic de decidir; de decidir quin model econòmic i turístic volem, a decidir quines han de ser les prioritats col·lectives,.....I en tot allò que no podem decidir, volem participar, influir, condicionar, les decisions que ens afecten. Perquè la sobirania és també influir perquè allò que no forma part de les decisions pròpies, i que es decideix a un altre lloc, no perjudiqui o sí afevoreixi Menorca.

El sobiranisme de MÉS per Menorca es fonamenta en dos irrenunciables: el poder democràtic -i el dret- dels menorquins a decidir, i la voluntat d’exercir aquest poder democràtic en el marc cultural dels països catalans. Des d’aquest punt de sortida hi ha molts escenaris político-administratius possibles, vinculats als conceptes tradicionals d’autonomisme, federalisme, confederalisme, independentisme: la defensa de la màxima institució d’autogovern a Menorca (resultat del procés autonòmic), la voluntat de què Menorca tengui la primera o darrera paraula –la paraula determinant- en les qüestions que afecten a l’illa, la voluntat de sumar lliurement amb qui permeti avançar Menorca, a les seves persones i al seu paisatge, com a país.

MÉS per Menorca: Persones, paisatge, país.

I un país és més que la suma de moltes persones, i del seu paisatge ambiental i cultural; és la voluntat de caminar en una determinada direcció. Menorca no és un projecte de país, sinó un país que necessita d’un projecte de futur. MÉS per Menorca és açò, l’articulació d’un projecte menorquinista per donar resposta a les persones, al paisatge i al país.