Els nostres suports electorals

Consell de redacció

La Fundació Ateneu Pere Mascaró i la Fundació Emili
Darder, editors de la revista digital L’ALTRA MIRADA,
han volgut realitzar aquest número especial, per explicitar
els nostres suports electorals a les candidatures,
als ajuntaments, consells insulars i Parlament de les
Illes Balears, que consideram més properes als
nostres objectius i plantejaments.

Volem fer-ho des d’una perspectiva honesta i de
coherència. Defensam la necessitat que cal articular
un ample moviment unitari d’esquerres, ecologista i
sobiranista a cadascuna de les nostres illes i a cadascun
dels nostres ajuntaments. En alguns llocs aquesta
aspiració ha estat possible. A la majoria dels altres,
ens hagués agradat que el ventall de confluències
assolís un espai molt més gran.

En qualsevol cas, volem donar suport explícit a aquelles
experiències que des del nostre punt de vista,
s’apropen més a l’esperit que pensam que cal impulsar
des de les nostres fundacions . Aquest esperit de
pensament polític i social, exposat de manera molt
resumida i esquemàtica, es basa en:
Construir alternatives polítiques des de la subsidarietat.
Respectar els àmbits de construcció d’alternatives
locals als municipis.

Reconèixer la sobirania política a cada una de les
quatre illes de la nostra comunitat autònoma, i amb
coherència, defensar la seva capacitat per crear els
seus propis subjectes polítics per a la transformació
social i per exigir el seu dret a decidir.
Fomentar la cooperació interinsular des de la igualtat
entre illes.

Treballar per fomentar l’espai de treball comú de la
llengua i cultura catalana en tots els seus territoris i
defensar el dret a decidir dels seus pobles.
Apostar per un nou model econòmic, social i ecològic.
Iniciar en aquesta mateixa legislatura, un pla de transició
cap aquest nou model, consensuat amb els màxim
possible d’interlocutors polítics, socials i econòmics.

Apostar per un model de concert econòmic solidari, i
mentre, aconseguir un règim més just de finançament
que aturi l’espoli fiscal que patim.

Repartir i compartir més justament la riquesa que
genera la nostra comunitat. Combatre les desigualtats
extremes i aconseguir una fiscalitat més justa i
progressiva per poder fer-ho. Aconseguir una renda
mínima d’inserció i debatre socialment la conveniència
de la renda bàsica de ciutadania.

Defensar uns serveis públics, gratuïts, descentralitzats
i de qualitat, com a prioritats econòmiques i
socials de govern i com eixos vertebradors de la convivència
i la consciència cívica.

Impulsar una política de foment del co-govern i la
participació de la ciutadania, de promoure l’esperit
col·laborador i l’aprenentatge del treball en xarxa entre
les entitats de la societat civil progressista de cada illa,
fins als àmbits superiors i globals necessaris.

Afavorir el diàleg, la cultura de pacte i el compromís de
treball unitari, en aquells llocs on aquests acords
post-electorals siguin necessaris, per disputar el poder
polític a la dreta més reaccionària i centralista.
I també com a Fundacions que som, impulsar el debat
teòric en totes les ciències socials, la recerca de noves
propostes socials i econòmiques per a les nostres illes
i defensar els drets col·lectius dels pobles en un món
dominat per la globalització neoliberal.

Després de les eleccions, siguin quin siguin els seus
resultats, les dues Fundacions seguirem treballant
amb el mateix esperit de treball obert i de compromís
cívic cap a la nostra societat. Sabem que els nous
subjectes polítics hauran d’aprendre a treballar la
unitat de la síntesi, des de la més completa diversitat,
i que les societats complexes no es poden interpretar
sota el dogmatisme, l’ideologisme acrític i el patriotisme
de partit.

Ajudar a reflexionar, pensar, formar, és també una
manera de contribuir des de la nostra petita modèstia,
a construir un nou i millor futur per a les nostres Illes.
Les nostres recomanacions de vot són les que exposam
en aquest número. Faceu cas o no d’aquestes
recomanacions, us seguim esperant com a lectors,
col·laboradors, redactors, per seguir construint aquesta
ALTRA MIRADA. Perquè la perspectiva que projecti,
ens ajudi a poder entendre millor l’actual present i a
poder dissenyar el millor dels futurs.