Entrevista a Biel Barceló

Biel Barceló i Milta va néixer a Palma l’any 1967. És
llicenciat en Dret i Màster en Direcció d’Empreses per la
UIB. L’any 2013 va ser elegit coordinador general de
MÉS per Mallorca, una nova formació que té com a
objectiu aconseguir una Mallorca social, sostenible i
sobirana, i que neix de la confluència entre el PSMEntesa
(partit del qual és secretari general), Iniciativa-
Verds, partits independents d’àmbit local i ciutadans i
ciutadanes independents que volen un canvi real en
aquesta terra. Durant aquesta legislatura, Biel Barceló
ha exercit de portaveu parlamentari del Grup MÉS. És
el candidat d’aquesta formació a presidir el Govern”.

Quins són els seus objectius, com a candidat a la Presidència
del Govern, i de la candidatura que encapçala?

Nosaltres volem liderar un canvi real a les institucions
d’aquest país, perquè les Illes Balears necessiten un
Govern valent que faci front als problemes reals de la
gent i posi les bases per sortir definitivament de la crisi.
N’hi ha que entenen les eleccions com l’eina per
canviar les persones de les institucions. Nosaltres
volem canviar les institucions. Volem un canvi real a les
institucions, un canvi de polítiques, i no un simple
‘recanvi’ de cares. Més enllà de qui ocuparà la Presidència,
o les conselleries, ens interessen les polítiques
que es facin. I aquestes polítiques han de tenir objectius
clars: sortir de la crisi generant prosperitat compartida i
més igualtat social, i no més desigualtats com està
passant ara; avançar en autogovern i en sobirania fiscal
com a mitjà per tenir un major benestar col·lectiu; i
implantar mecanismes de participació ciutadana i de
transparència.

Pel que apunten les enquestes, seran necessaris els
pactes de govern entre diferents formacions polítiques.
Amb qui estau disposats a pactar, i en quins termes?

social que vol el canvi polític, que si aquesta majoria
ciutadana es mobilitza el PP perdrà la majoria absoluta,
que el bipartidisme PP-PSOE baixa i que creixen les
alternatives a aquest bipartidisme. En aquest context, el nostre objectiu és convertir
aquesta majoria social que vol el canvi en una majoria
política i institucional que el faci possible. I des de MÉS
ens presentam per guanyar les eleccions i poder aplicar
el nostre programa de govern. Som una força que està
creixent, que representa a tots els ciutadans i ciutadanes
que volem canviar les coses. Tenim un projecte
obert, on tothom hi té cabuda i hi pot participar, i la
nostra prioritat és la gent d’aquestes illes. Nosaltres no
rebem ordres de Madrid, com fa els altres. Per això és
important que liderem el canvi que necessita aquesta
terra.

Ara bé, també som conscients que molt probablement
el lideratge del canvi serà compartit amb altres formacions,
i serà necessari arribar a acords per construir
una coalició de govern plural. En qualsevol cas, els
pactes s’han de fer des de la cooperació, i no des de
l’hegemonia d’un partit com ha passat fins ara en anteriors
pactes progressistes.

Què distingeix MÉS per Mallorca de la resta d’opcions
polítiques que també volen el canvi polític, com el
PSOE o Podemos?

El PSOE no representa el canvi, sinó un ‘recanvi’. La
ciutadania està cansada dels vells partits centralistes,
que a l’hora de la veritat acaben acotant el cap davant
Madrid perquè mai no han cregut en aquestes illes, i
que acaben aplicant polítiques econòmiques que beneficien
a uns pocs. La crisi econòmica ha estat provocada
per les polítiques neoliberals aplicades pel bipartidisme
PP-PSOE. Nosaltres ens presentam per canviar
aquestes polítiques.

Pel que fa a Podemos, és una formació amb la qual
podem col·laborar. Ara bé, ells tenen el seu centre polític
a Madrid i sembla que tenen com a prioritat que Pablo
Iglesias sigui president del Govern de l’Estat (cosa que,
per cert, després de veure els resultats de les eleccions
a Andalusia, no sembla gaire probable). Nosaltres ens
centram en el canvi que hi ha d’haver en aquesta terra,
perquè la nostra prioritat és la gent d’aquesta terra.

Això vol dir que descarten pactar amb el PSOE, i només
contemplen un pacte de govern amb Podemos?

Dins el PSOE hi ha gent vàlida, gent honesta i
d’esquerres, que voldrien millorar el nostre autogovern.
El problema és que els dirigents d’aquest partit sempre
han acabat claudicant davant Madrid i davant els poderosos.
Nosaltres podem arribar a acords amb el PSOE,
sempre i quan sigui per aplicar polítiques valentes, a
favor de les persones i per defensar el que és just per
les Illes Balears.

La nostra prioritat són
els ciutadans i les ciutadanes
de les Illes Balears;
nosaltres no rebem
ordres de Madrid”

Una línia vermella dels eventuals pactes de govern serà
que, si aquests pactes són amb partits d’àmbit estatal (i
això serveix tant per al PSOE com per Podemos), hi
haurà d’haver un compromís clar de la direcció estatal
d’aquests partits amb la millora del finançament per les
Illes Balears.

En qualsevol cas, nosaltres volem liderar la construcció
d’una majoria política alternativa al PP i que al mateix
temps superi el bipartidisme, i farem tot el que estigui a
les nostres mans perquè Bauzá no torni a ser president.

I en aquesta majoria política que vostès volen liderar,
veu al PSOE i a Podemos compartint govern?

Si les tres forces som necessàries per fer fora el PP,
farem tot el que estigui a les nostres mans per fer possible
que aquesta majoria alternativa sumi. Ara bé, és
evident que PSOE i Podemos prioritzen les seves estratègies
polítiques dictades des de Madrid per Pedro
Sánchez o Pablo Iglesias, respectivament. I això fa que
no puguin garantir que la seva prioritat és construir aquí
una majoria política alternativa al PP de Bauzá. Nosaltres
sí que oferim aquesta garantia, perquè la nostra
prioritat és la gent d’aquesta terra.

Vostè pensa que MÉS pot tenir el suport majoritari
d’aquesta societat? Creu que la majoria social
d’aquestes illes és d’esquerres i sobiranista?

Evidentment, nosaltres ens presentam per guanyar. És
un fet que hi ha una majoria social descontenta amb el
Govern del PP de Bauzá. Això no ho dic jo, ho diuen les
enquestes. I també pens que la majoria de la ciutadania
reclama en aquests moments polítiques progressistes,
per sortir de la crisi amb una major igualtat i de manera
que la prosperitat que es generi sigui compartida i no
quedi en unes poques mans. També constat que hi ha
una majoria social favorable a millorar l’autogovern de
les Illes Balears, perquè avançar en autogovern implica
avançar en benestar. Quan poguem decidir aquí sobre
els nostres aeroports, sobre les prospeccions petrolíferes,
en què invertim els nostres imposts... tindrem
millors instruments per millorar el benestar col·lectiu,
serem un país més digne i més avançat. I la força política
que representa millor aquestes dues aspiracions
majoritàries és MÉS.

Quin balanç feis de la gestió del PP i del president
Bauzá?

Ha estat una legislatura nefasta des del punt de vista
polític. Més que gestió, ha estat una gran indigestió. Ha
generat el conflicte educatiu més greu de la història
democràtica d’aquest país, el sistema sanitari és un
desastre, les retallades han afectat els serveis públics
pertot, ha augmentat la precarietat i la temporalitat laborals...
Fa unes setmanes, el president Bauzá deia:
‘Nosaltres, o el caos’. Per a caos, el que hi ha hagut
durant aquests quatre anys: canvis en conselleries,
caos total a l’Ajuntament d’Eivissa... Ja ho vaig dir al
Parlament, i ho torn a dir: Bauzá haurà estat el pitjor
president de la història de les Illes Balears. I això que
n’hi ha un a la presó.

Quan xerrau de “fer fora la màfia”, a què us referiu?
El que ha quedat clar, després de tot el que sabem del
Govern de Jaume Matas i després de tot el que està
sortint a la llum les darreres setmanes és que els comportaments
del PP són mafiosos. El 3% de comissió per
cada adjudicació d’obra pública és màfia pura. El
finançament il·legal de la seu del PP es va fer amb
procediments mafiosos. I Bauzá s’asseu cada dia a la
cadira del president del partit que hi ha en aquella seu.
Bauzá continua encadenat a la corrupció del PP. Si
volgués rompre amb ella, el primer que hauria de fer és
obrir una investigació interna i tornar tots el doblers
robats.

Però no ens referim només a la màfia que hi ha darrere
dels casos de corrupció política. També hi ha lobbys
com els financers, o els especuladors... que han influït
en la política i han condicionat el desenvolupament
econòmic normal del país. Tots els comportaments
mafiosos s’han d’eradicar, la gent ha de poder confiar en
els seus representants i l’economia ha de seguir una
lògica del bé comú.

Bauzá diu que l’economia està millorant i s’estan creant
llocs de feina. Hi està d’acord?

Si li demanam a una persona que va perdre la feina
durant els primers anys de la crisi, i ara n’ha tornat a
trobar, segurament ens dirà que ara cobra manco, i que
fa més hores de feina. Amb la crisi i amb el PP ha
augmentat la precarietat, i s’ha creat una nova casta de
treballadors: els treballadors pobres. I això tenint en
compte que encara hi ha més de 100.000 persones que
no troben feina.

El PP diu que el balanç de la seva legislatura és positiu
en relació als llocs de feina, que s’han creat 40.000 nous
llocs de feina. Això és mentida, el balanç de la ‘indigestió
Bauzá’ és que s’han perdut exactament 4.316 llocs de
feina en aquest país.

Aquesta terra necessita
un bon govern, de gent preparada,
honesta i solvent,
que prengui les decisions aquí
i que tengui com a prioritat
millorar la vida de les persones”

A més, de la feina que es crea, la immensa majoria (el
85% dels contractes signats a Balears) són temporals.
Ara bé, això també és conseqüència de les reformes
laborals dels governs espanyols.

La qüestió és que mentre això passa, mentre els treballadors
de Balears es van empobrint cada vegada més,
aquí no tenim prou recursos per fer polítiques actives
d’ocupació perquè cada any un 14% del nostre PIB se’n
va a Madrid en forma d’imposts i no torna.

Contractes de 2 dies, contractes de 400 euros, treballadors
sense cotitzar, famílies senceres que encara tenen
tots els membres en l’atur, 3.000 milions d’euros que
cada any pagam en impostos a Madrid i no tornen...:
aquest és el balanç de gestió econòmica de PP i PSOE.

Pel que fa al turisme, els darrers anys estam batent els
rècords de turistes. Alguna cosa va bé, no?

Que venguin turistes és positiu, òbviament. Ara bé, ens
hem de demanar: les xifres rècord de turistes de què
parla sempre el PP estan revertint en una major qualitat
de vida de les persones? La resposta és no. Nosaltres
proposam repensar el model, i plantejar un nou model
econòmic per als pròxims 10 o 20 anys. I s’ha de basar
en un millor turisme, en més indústria exportadora i en
més economia del coneixement. S’ha de diversificar: el
turisme ha de continuar essent el motor de la nostra
economia, però no podem posar tots els ous en el
mateix paner.

I quines mesures concretes hi proposau?
Proposam instaurar una taxa de reinversió turística de
2 euros, que cada turista haurà de pagar per visitar les
nostres illes. I el que es recapti haurà de reinvertir-se en
millorar el producte turístic, fer més competitiu el sector
i generar prosperitat compartida. En tres àmbits principals:
cuidar els nostres paisatges i el nostre medi
ambient, potenciar el turisme cultural com a estratègia
per millorar la qualitat, i estudiar la possibilitat de crear
una companyia aèria pròpia, amb l’ajuda de recursos
públics, per obrir-nos a nous mercats i avançar cap a la
desestacionalització.

Una nova ecotaxa? No provocarà una baixada del
nombre de turistes?

A París i a Barcelona, per posar dos exemples, cobren
una taxa turística, i no sembla que el turisme s’hagi
esfondrat en aquestes ciutats... A més, la reinversió en
producte turístic i en la millora estratègica del sector a
mig termini serà beneficiosa per a tothom i generarà
prosperitat compartida.

I una companyia aèria pròpia, no seria una tudada de
doblers públics?
S’hauria d’estudiar, i la idea és que el sector privat
també hi col·labori. La companyia pròpia redundarà en
benefici del sector turístic, perquè s’aniran obrint nous
mercats i generant demanda nova. A Malta, per exemple,
està funcionant molt bé.

Quines propostes feis en relació a l’educació, més enllà
de derogar el TIL?
El PP i el president Bauzá han governat contra l’escola.
En matèria educativa, ha estat una legislatura devastadora.
El TIL ha estat un dels grans fracassos del
Govern: no es pot implantar un model educatiu a cop de
decret i contra tota la comunitat educativa. El TIL s’ha
de derogar, hem de superar aquest malson. Però
sobretot ha estat un desastre la brutal retallada en la
despesa educativa. S’ha de passar pàgina i arribar a un
consens pel model educatiu, que ha d’implicar tot el
sector i que ha d’anar més enllà de la llengua: els
problemes de l’educació no són en quin idioma
s’ensenya a les aules; sinó el fracàs escolar, la falta de
mitjans, les ràtios elevades d’alumnes per aula...

L’educació serà una prioritat per al meu Govern, que
serà un Govern al servei de l’escola. Augmentarem el
pressupost per Educació un 10% anual: sense recursos
no hi pot haver reforma educativa. I hem d’anar cap a
un nou model basat en l’equitat i en l’excel·lència.
Sabem que no es pot avançar en excel·lència, si no
s’avança en equitat.

Volem una educació amb els recursos adequats, amb
l’assessorament dels tècnics, en què els docents siguin
valorats i respectats i, sobretot, en què les grans
decisions es prenguin per consens.

Heu esmentat els problemes de finançament. No és un
mal endèmic, que ja no té solució?

Tenim uns 3.000 milions d’euros que cada any van a
Madrid i no tornen, això és una barbaritat. El mal
finançament fa que tinguem uns serveis públics pitjors
que a altres comunitats. Ni el PP ni el PSOE, quan han
governat a Madrid, han solucionat aquest problema.

Les Illes Balears hem patit una doble crisi: la baixada
d’ingressos provocada per la crisi, i l’espoli fiscal. No pot
ser que mentre a Extremadura, que té una població d’un
milió d’habitants, similar a la nostra, tenen un pressupost
de 5.000 milions per educació, salut, economia,... i
nosaltres només tinguem un pressupost de 3.500
milions.

La millora del finançament és una qüestió de supervivència
per les Illes Balears, i els ciutadans i ciutadanes
ho han d’entendre i han d’actuar en conseqüència,
donant suport a forces que tenim el nostre centre polític
aquí i no a Madrid. A més, si hem de pactar un futur
govern amb forces que depenen de Madrid, aquestes
s’hauran de comprometre clarament amb un canvi del
model de finançament cap a les Balears.

Quines seran les tres primeres mesures que prendrà un
Govern presidit per Biel Barceló?

En primer lloc, tornar a situar l’educació com una prioritat
política i la gran aposta de futur. Recuperar el diàleg
i el consens amb la comunitat educativa, derogació del
TIL i increment del pressupost d’educació en un 10%
anual amb l’objectiu de reduir ràtios i millorar la qualitat.
En segon lloc, aprovar un paquet de mesures urgents
en matèria social. Implantar una renda garantida per a
totes les persones sense cap mena de recurs. Retornar
la targeta sanitària universal a tota la població, i recuperar
els més de 1.400 professionals sanitaris acomiadats
durant la legislatura Bauzá per d’aquesta manera, reduir
les llistes d’espera que deterioren la salut dels nostres
habitants.

I en tercer lloc, reclamar el dret a decidir sobre les
nostres principals infraestructures i serveis, com ara els
aeroports: cal que la CAIB decideixi sobre les taxes
aeroportuàries si volem major connectivitat entre illes i
amb la península, així com modular el turisme i afavorir
la desestacionalització.

Després, hi ha dues mesures més que consider molt
importants: implantar una taxa de reinversió turística,
consensuada amb els agents socials i econòmics i
orientada a garantir la recuperació dels espais naturals
i el medi ambient, així com la reconversió del model
turístic en benefici de tothom i l’aposta per una economia
basada en la innovació i diversificada, i realitzar
periòdicament auditories ciutadanes dels càrrecs
públics, tant electes com executius, perquè retin comptes
obligatòriament davant la gent de la seva tasca i
dels seus resultats.