El nord també existeix

El Consell Insular de Menorca
després del 24 de maig

Oriol Baradad

MÉS per Menorca

Dia 24 de maig la ciutadania menorquina ha dit prou a
la majoria absoluta, al bipartidisme i al partidisme burocràtic i obscur i ha expressat molt clarament la voluntat
de tenir institucions governades des del diàleg, l’acord i
el pacte.

Segons els resultats electorals del 24 de maig, el canvi
en el Consell Insular de Menorca ha de venir de les tres
visions polítiques i socials que tenen els tres partits
d’esquerres (PSOE, Podem i MÉS per Menorca) i que
estan obligades, pel suport dels ciutadans, a complir un
programa electoral comú en les polítiques i en les
formes de fer política. I aquest mandat és inequívoc,
inqüestionable, i no negociable. La ciutadania ha dit NO
a les polítiques del PP.

Des de Més per Menorca, en tot moment, s’ha tingut
com a prioritat arribar a acords programàtics amb
PSOE i Podem per bastir el govern de canvi basat en la
voluntat ciutadana expressada a les urnes.
MÉS per Menorca ha estat la formació que ha liderat el
canvi a Menorca degut a la bona sintonia que té amb el
PSOE i amb Podem, dos partits que no gaudeixen de
tant bona relació. La voluntat de MÉS per Menorca ha
estat marcar les línies programàtiques bàsiques que
han de permetre arribar a acords amplis, no excloents,
des de la màxima voluntat de diàleg i de consens, amb
aquestes dues forces amb més afinitat ideològica,
deixant pel final l’organigrama de la institució i les
persones que l’han de formar. Algunes d’aquests
acords als que han arribat les tres formacions i que
s’hauran de desenvolupar en els 100 primers dies han
estat: la posada en marxa de mesures urgents antidesnonament, un Pla de xoc contra l’exclusió social
que garantesqui, especialment, l’alimentació infantil, en
especial en època de vacances.

La sol·licitud al Govern Balear de posada en marxa d’un
servei provisional de residència de malalts i familiars de
Menorca, Eivissa i Formentera, la suspensió, immediata, de forma cautelar, aquells aspectes des-reguladors i
contraris a la sostenibilitat de la Norma Territorial Transitòria per evitar danys irreparables al territori, i iniciar la
revisió del PTI o Aturar immediatament les obres a les
rotondes polèmiques de la Me-1.

MÉS per Menorca sempre ha tingut la voluntat
d’aglutinar totes les forces polítiques d’esquerres per tal
de formar un govern tripartit fort i estable. Els motius de
MÉS per Menorca de voler presidir i liderar aquest
projecte polític bàsicament han estat dos: d’una banda,
que Podemos durant el procés negociador ha expressat
la seva voluntat de voler formar govern tripartit presidit
per MÉS per Menorca i d’altra banda, que el PSOE,
davant la negativa de què Podem no li volgués donar la
presidència del Consell pel fet de ser la llista d’esquerres
més votada, havia expressat la voluntat de formar
govern amb MÉS per Menorca.

Després de diverses dificultats i de negatives per part
d’uns i altres a formar un govern tripartit presidit per MÉS
per Menorca, el PSOE exigia la presidència i Podem no
li volia donar, MÉS per Menorca va proposar un acord
per tal que aquest grup i PSOE compartissin presidència
del Consell Insular sempre i quan Podem entrés a governar.

Finalment aquest acord es va donar i actualment el
Consell Insular de Menorca té un govern tripartit format
per PSOE, MÉS per Menorca i Podem, on els dos
primers anys estarà presidit per Maite Salord de MÉS
per Menorca i els dos darrers per Susana Mora del
PSOE.