Apostem per una gestió sostenible de residus urbans a Mallorca

Sandy Hemingway
Amics de la Terra Mallorca


La gestió dels residus urbans és sens dubte una de les àrees més importants que han de gestionar els ajuntaments i constitueix una quantitat elevada del pressupost municipal. Així reduir els residus hauria de ser una prioritat per a qualsevol municipi.

El model de tractament de residus actualment en vigor a Mallorca no afavoreix la posada en marxa de polítiques sostenibles pel que fa a la reducció, reutilització i reciclatge. La major part dels residus acaben a la incineradora de Son Reus. Els primers dos forns construïts en 1995, encara que criticats pels ecologistes en el seu moment pel model que representen de malbaratament de recursos recuperables, almenys van aconseguir acabar amb la situació d’abocadors incontrolats en molts municipis i d’un macro-abocador a Son Reus per tractar els residus sobretot de Palma, que degradava les aigües subterrànies amb els lixiviats contaminants.

El 2006 es posen en funcionament dos nous forns, incrementant la capacitat total a 700.000 tones, òbviament basada en càlculs molt sobredimensionats quan en realitat la producció de residus no superava les 500.000 tones. Aquests càlculs fets amb magnificència, juntament amb un contracte blindat entre el Consell de Mallorca i l’empresa concessionària TIRME, ens han deixat amb una situació complicada però no impossible de canviar.

Afortunadament les directives de la Unió Europea, d’obligatori compliment per tots els països membres, ens aporten eines legals per modificar la situació. Per exemple, la legislació europea ens obliga a recuperar per al seu reciclatge el 50% dels envasos i del paper abans del 2020. A Mallorca actualment es recicla només el 16,4% dels residus a la recollida selectiva i la resta s’incinera. A més la legislació espanyola ens obliga a reciclar el 50% en pes de la matèria orgànica compostable (MOC) per a la mateixa data 2020. Considerant que la MOC constitueix gairebé el 40% dels residus urbans, recuperant el 50% d’aquests estaríem reduint el 20% del residu total.


En aquests moments hi ha molts pobles fent recollida porta a porta de la MOC, però segueix sent una quantitat petita comparada amb la que produeix la ciutat de Palma que només ha posat en marxa fins ara projectes mínims de separació de la matèria orgànica. Constitueix el gran repte per a aquesta nova legislatura aconseguir recuperar la matèria orgànica dels residus de Ciutat, a més d’aplicar altres polítiques mediambientalment correctes. Un altre objectiu per aconseguir una política sostenible de residus és fomentar els sistemes de dipòsit, devolució i retorn dels envasos (SDDR) que funcionen amb èxit fa temps en molts altres països europeus, reduint així els envasos que es llencen i recuperant els valuosos recursos naturals utilitzats en la seva fabricació, complint així alhora els objectius de la Unió Europea de conformar una economia circular.

Tornant al contracte amb Tirme, el nou esborrany del Pla de Residus Urbans de Mallorca, pendent de modificar i aprovar, proposa acabar amb el "monopoli" en el tractament dels residus urbans concedit a l’empresa concessionària. El nou Pla permetrà a les entitats locals ia les empreses privades gestionar la fracció orgànica dels residus i posar en marxa plantes de compostatge descentralitzades en diversos llocs de l’illa. Ajudaria a reduir els costos del transport i crearà llocs de treball locals. És una passa endavant que facilitaria una gestió per ens locals i no completament centralitzada a l’empresa concessionària.

Posant en pràctica aquests plantejaments de reducció, recuperació i reciclatge, està clar que ens sobra capacitat d’incineració per tot arreu. No és acceptable des del punt de vista mediambiental portar residus de fora per aconseguir omplir la capacitat d’una incineradora desastrosament planificada. Seria lògic tancar els dos forns antics com més aviat millor (la seva vida útil acaba al 2025) i així estalviar en despeses de manteniment i gestió. Res de portar residus de fora, el que no només és una aberració mediambiental pel transport i contaminació que implica, sinó dóna una pèssima imatge a una illa basada en el turisme com la nostra.

Caldria aprovar una Llei de Residus a nivell de les Illes Balears per adaptar-nos als nous temps ia les polítiques europees. Cal buscar una solució adequada per a cada illa per abandonar la situació en què Mallorca ha de rebre els residus de les altres Illes que no han estat capaços d’actualitzar la gestió dels mateixos.

La gestió sostenible de residus necessita la col·laboració de tots: polítics, ajuntaments, empreses i ciutadans. Tots hem d’aportar la nostra part. Però sobretot necessita una adequada planificació política i una aposta decidida per una gestió moderna, modèlica i mediambientalment correcta. El Consell de Mallorca haurà de ser el motor d’aquesta nova política, aprovant un Pla de Residus sostenible i ajudant els ajuntaments a complir les seves obligacions. El compromís de Palma, on viuen la meitat dels habitants de l’illa, és la peça clau.

Està per veure si podem aconseguir en aquests propers quatre anys mostrar que som capaços d’una gestió dels residus basada en la reducció en la seva generació, que estalviï recursos naturals mitjançant la seva reutilització i que fomenti l’economia circular mitjançant el reciclatge.