Editorial

Editorial
Consell de redacció

L’Altra Mirada, després de les vacances del mes d’agost, reprèn la seva aparició amb el present número, el 42. L’estiu que deixem enrera ha sigut testimoni de molts esdeveniments però un ha tingut una ressonància especial, el canvi polític a moltes de les institucions democràtiques del nostre País.

Després que els electors illencs decidiren que ja n’hi havia prou de l’etapa Bauzà els nous responsables electes de l’esquerra plural han pres possessió de les seves responsabilitats de govern a molts d’Ajuntaments, als quatre Consells Insulars i al Govern.

L’aterratge no ha estat fàcil ni absent de més d’una errada. Però si una cosa se pot destacar és el canvi radical d’actitud dels nous responsables polítics. La recuperació del diàleg social a totes les noves institucions. Les trobades, reunions i contactes entre els representants de la societat civil i els responsables polítics torna ésser una imatge habitual. Els mitjans de comunicació ho reflecteixen quotidianament.

El Govern recupera el diàleg amb la comunitat educativa, amb els agents socials i amb moltes més entitats, per cert mantenint el diàleg obert amb els hotelers i altres sectors que foren els únics que tingueren les portes obertes del Consolat de la Mar mentre el llogater era el Sr. Bauzá.
Hem passat un estiu sense que la Guàrdia Civil hagi tingut necessitat de protegir ni al President del Govern ni a altres autoritats del seu poble.

A part del nou clima de diàleg social i a pesar que sigui molt prest per avançar avaluacions, hem de reconèixer que en poques setmanes la supressió del TIL i de la llei de símbols, la tornada de les targetes sanitaris a tothom, immigrants sense papers inclosos, el pla d’inspecció contra la explotació laboral o la moratòria de grans superfícies per part del Consell de Mallorca així com la recuperació de l’Assemblea de Batlles i Batllesses com a òrgan representatiu del municipalisme mallorquí són actuacions a valorar molt positivament.

Però ara ve l’hora de la veritat, de convertir les promeses electorals en realitats. Els reptes són molt grans pels nous governats. I només per ressenyar-ne alguns, cal superar la gran assignatura pendent d’aquesta comunitat que no és una altra que analitzar, debatre i consensuar quines són les Illes que volem pels propers 20 o 30 anys. La planificació estratègica és una tasca inajornable que el Govern ha d’ésser capaç de liderar i la societat civil implicar-se.

Però n’hi ha d’altres. Fer del turisme una eina per la prosperitat compartida de tota la societat i no tants sols d’alguns sectors. Impulsar la industria i l’agricultura L’ecotaxa, l’electrificació i ampliació del tren, la renda mínima garantida, una televisió pública de qualitat i en català, eliminar la importació de fems de fora, entre molts d’altres.

Permeteu-me que faci referència a dos reptes que podem considerar decisius pel nostre futur. Un és trobar solucions al nefast finançament que tenim i l’altre definir amb claredat la nostra arquitectura institucional. El paper, les competències i el finançament del Govern, Consell Insulars i Ajuntaments sense duplicitats però cobrint totes les necessitats de la ciutadania.

No podem parlar de l’estiu sense fer una referència a la tragèdia dels immigrants a la Mediterrània. Tenim una Unió Europea que obcecada per les doctrines neoliberals ha estat incapaç de resoldre el drama grec i de donar solució a la tragèdia de la immigració. Una Unió Europea que fa aigües per totes parts i que si no hi posem remei des de l’esquerra està condemnada al fracàs.
Un altre drama que vivim cada dia i que aquest estiu ha estat especialment dolorós. La violència masclista continua assassinant dones i infants.Una d’elles aquí, a Sant Jordi de Palma. Uns mesos de juliol i agost especialment dramàtics que ens obliguen, des de les institucions i des de la societat a respostes per erradicar aquest problema sagnant.

Finalment no podem parlar dels reptes del nou curs polític que acabem d’obrir sense fer referència a dues dades que marcaran el nostre futur, les eleccions catalanes del 27 de setembre i les generals de final d’any.