Vacances en pau 2015

Arribada dels infants sahrauís el 3 de Juliol tornada cap als campaments de refugiats a Tindouf el 2 de setembre

Catalina Rosselló

Presidenta de l’AAPSIB.


L’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB) organitza i gestiona el Programa "Vacances en Pau" des de l’any 1987. Des d’aquest any i fins a l’actualitat l’associació ha facilitat la vinguda de nins i nines dels campaments de refugiats sahrauís per a la millora de la seva salut, a excepció de l’any 1991, any que a nivell estatal no es va organitzar el programa donades les circumstàncies sociopolítiques del moment.

Els objectius principals del projecte són donar als infants sahrauís la possibilitat de gaudir d’un estiu allunyats del dur desert. Donar-los la possibilitat de fer-los un reconeixement, que a causa de la precarietat de l’alimentació i els escassos mitjans que hi ha als campaments de refugiats és necessari per saber el seu estat de salut i si n’hi ha, la detecció de diverses patologies.Donar a conèixer la causa sahrauí a la societat espanyola a través dels seus infants, que sens dubte són els millors ambaixadors del seu poble.


El programa Vacances en Pau es pot dur a terme gràcies al finançament del Govern Balear, Ajuntament de Palma a les institucions públiques, entitats, persones i empreses privades, que amb la seva col·laboració han fet possible que l’AAPSIB organitzi l’estada de nins i nines sahrauís, però si aquest programa és possible és gràcies a les famílies d´acollida, que solidària ment acullen durant dos mesos aquests infants.

El projecte d´enguany ha fet possible que 42 nines i 53 nins d´entre 9 i 12 anys procedents de diferents wilayas dels campaments de refugiats gaudeixin durant dos mesos d´unes veritables vacances acollits per famílies de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. De les 95 famílies d´enguany, 55 són repetidores i 40 famílies que per primera vegada han acollit un infant .

Durant la seva estada a les illes, els infants han rebut una atenció sanitària completa, objectiu principal del programa. A la primera setmana de la seva arribada se’ls fa un reconeixement mèdic, per part de pediatres voluntaris, als nins nous se´ls va fer una revisió conjunta als centres de salut de Son Ferriol, Manacor i Inca per part de pediatres i especialistes voluntaris Els infants repetidors anaren als centres de salut de la família d´ acollida. També passaren una revisió oftalmològica i dental. Per altra banda, quan s’estima necessari, es deriven als especialistes oportuns i es dóna el tractament mèdic adequat sí s’identifica la necessitat. Enguany no hi ha hagut cap problema mèdic a destacar.

Al mateix temps, durant aquests dos mesos els infants, juntament amb les seves famílies d’acollida, han participat amb les distintes activitats organitzades per la comissió de Vacances en Pau de l’associació com la festa de benvinguda al pati de la rectoria de Binissalem on l´AAPSIB va agrair a les families la seva solidaritat amb el poble sahraui. La trobada Solidària amb els infants de Bielorússia, Ucraïna i Mallorca amb torneig de futbol, tallers de maquillatge i piscina al Poliesportiu municipal Mateu Cañellas d´Inca, organitzada per l´AAPSIB i l´associació “Un Somriure per Txernòbil” Han fet com altres anys les visites institucionals, han pogut assistir al ballet rus “Don Quixot” gaudint del seu ball i la seva música i també han visitat el Natura Park on varen passar un matí molt divertit. Totes aquestes activitats permeten als infants viure experiències lúdiques i educatives a la vegada que es retroben amb els seus amics.

Ara ens queda la ja tradicional manifestació lúdica i reinvidicativa del dia 28 d’agost, així com altres que poden sorgir d´iniciatives populars locals. Totes aquestes activitats així com la difusió que se’n fa contribueixen a assolir el segon objectiu específic del projecte; sensibilitzar la població balear envers el conflicte sahrauí.

Hem de destacar que tant les famílies com els infants han manifestat la seva satisfacció i durant l´acolliment s´han creat uns vincles familiars que perduraran una vegada els infants retornin als campaments.