Ses Fontanelles, no perdem l’esperança

Llorenç Carrió Crespí

Regidor de MÉS a l’Ajuntament de Palma.

Conservar la darrera zona humida del Pla de Sant Jordi per qualsevol partit normal del món hauria de ser una prioritat, on posar tot l’esforç i voluntat política, però no sempre és així. El PP i Ciudadanos posen l’interès particular, de l’empresa, de l’especulació que ens ha portat a la farsa de la Crisi per davant de l’interès comú. Sota l’argunent de la seguretat jurídica, sense especificar de quina seguretat estam parlant. El meu entendre, es deuen referir a la seguretat que ens ha portat a tants i tants desastres urbanístics en aquesta terra i la desaparició de tantes i tantes zones verdes que ja no coneixeran mai les properes generacions.

Des de Cort, complirem sempre les sentències fermes, tant si ens agraden com si no, però mentre no hi siguin no deixerem de defensar ses Fontanelles. No s’entén, o bé si que es pot entendre, com populars i ciudadanos defensin el projecte faraònic que es vol fer a la zona i amenacin que no començar a fer-ho suposarà haver de pagar multes milionàries...Les úniques factures milionàries que fins ara hauran de pagar les mallorquines i mallorquins seran les autopistes del PP...
En lloc està escrit la sentència que han de dictaminar els jutges, ara bé, si es deixa construir i seguir endavant, el mal ja estarà fet i haurem perdut Ses Fontanelles. No ens pot passar el mateix que a Son Espases que primer es va deixar construir i després s’ha demostrat que no s’hauria d’haver deixat fer.

L’àrea de Model de Ciutat, Antoni Noguera al capdavant, ha iniciat l’expedient de caducitat del segon projecte del centre comercial de Ses Fontanelles. Això no és un caprici d’en Toni, sinó que es deu a què el projecte no disposa de la llicència comercial. El més irònic és que fou l’anterior Govern del PP que li va denegar, els que ara reclamen que es deixi fer. I sense aquesta autorització, l’Ajuntament no pot aprovar la llicència d’obres ni la d’activitats. No entenem com això posa tan nerviosos als regidors de l’oposició.

Amb tot, els promotors de Palma Springs han duit la denegació de la llicència comercial a l’Audiència Nacional, a través de la Comissió de la Competència. El cas està en estudi i el Govern ja hi ha presentat un recurs. Els Populars tampoc recorden que el Defensor del Poble es va adreçar a l’ex-batle Mateu Isern a principi d’any per demanar-li explicacions de per què no s’anul·lava la llicència “o llicències d’edificació o d’activitats”, una vegada ha estat impugnada per dos motius que el Defensor del poble sí prenia en consideració: el seu impacte ambiental i el fet que es pretengui fer una gran superfície amb llicència de 22 edificis diferents i amb un ús “indeterminat”.

Hem de dir que hem fet una gran passa però encara no ho hem aturat definitivament. L’empresa podria recuperar el primer projecte que sí comptava amb la llicència d’obres, però en principi sembla que no interessa als promotors. D’altra banda, si presentàssin un nou projecte no tendrien la llicència comercial com a mínim en aquests quatre anys perquè hem tret la moratòria de noves grans superfícies comercials.

Finalement, hauríem de fer memòria del que ha passat aquests darrers anys, per saber qui dóna i qui treu seguretat jurídica. Així, recordar que al 2007 l’ex-batlessa Catalina Cirer va atorgar la llicència d’obres al primer projecte tot i haver perdut les eleccions i estant en un govern en funcions.

I també l’anterior govern de l’ex-batle Mateu Isern en seguir endavant amb les obres d’urbanització del terreny sense les garanties de tirar endavant el projecte. Tot plegat sense escoltar mai el clamor del poble que reclamava salvar aquesta zona humida.