Un nou impost per reinvertir en un turisme millor.

Biel Barceló

Vicepresident del Govern i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme

L’economia de les Illes Balears té problemes endèmics que han de ser afrontats. Entre d’altres, l’excessiva dependència global del turisme de masses i els efectes negatius derivats de la congestió i la saturació (tant per als residents com per als propis visitants), o el fet que els beneficis de l’activitat econòmica, especialment de l’activitat turística, queden en unes poques mans i no es genera una prosperitat compartida.

Hem de redefinir el model econòmic en general, i el turístic en particular: l’objectiu central del Govern actual és aconseguir que les Illes Balears siguin un país sostenible des del punt de vista mediambiental, econòmic i social.

Aquesta estratègia implica una major diversificació de l’economia, i que el turisme reorienti l’activitat cap a la millora de la qualitat del producte turístic i l’allargament de la temporada. Volem un millor turisme, que ens permeti assolir un nivell d’excel·lència. Volem situar Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera com les millors destinacions turístiques d’Europa. Com les illes capaces d’oferir les millors experiències turístiques als nostres visitants.

Volem un millor turisme, que no entri en confrontació amb la sostenibilitat mediambiental, sinó que s’hi recolzi. Que demandi professionals preparats i que això suposi treballadors en òptimes condicions laborals.

És evident que el nou model turístic que volem ha de comptar amb el finançament adequat. I en aquest finançament han de col·laborar, també, els turistes que ens visiten. Per això estam treballant per crear un impost turístic que serveixi per reinvertir en el nostre turisme. El nou tribut no només respon a un compromís electoral inequívoc, i a un acord de governabilitat pactat amb els nostres socis. Parteix, sobretot, de la necessitat de millorar la nostra oferta turística i el nostre territori.

Un impost turístic que avui per avui és ja una realitat a molts indrets del món, especialment arreu d’Europa: dels Estats Units al Marroc, de Berlín a Barcelona, de Copenhague a Cracòvia... sense que hagi tingut cap mena d’efecte negatiu mínimament remarcable. En tot cas, al contrari: a Catalunya, des de l’entrada en vigor d’aquest impost, l’any 2012, ha pujat un 20 per cent el nombre de visitants.

L’impost turístic parteix de la concepció que els nostres visitants col·laborin en el manteniment de les nostres infraestructures de tota mena. Les persones que ens visiten ens ajudaran a preservar aquest paradís que és el nostre arxipèlag, i en seran conscients. I aquesta consciència millorarà el seu compromís amb les nostres illes i farà que valorin encara més la seva experiència turística.

Per fer això possible, les línies fonamentals que dirigiran les inversions que s’executaran amb el que es recapti amb el nou impost turístic seran les següents:

- Reinversió en la millora de les zones turístiques.
- Preservació i recuperació del medi ambient i del paisatge.
- Recuperació i valorització del patrimoni històric, artístic i cultural.
- Polítiques d’innovació.

Aquestes línies garantiran que l’impost turístic reverteixi en la millora del producte i en l’increment de la competitivitat del sector.

En aquest país tenim un sector turístic suficientment sòlid, una oferta prou atractiva i una professionalitat prou demostrada com per pensar que allò que ha estat un èxit a altres llocs aquí també ho serà.

Tenc absoluta confiança en la fortalesa del nostre sector turístic. I estic convençut que una bona part del sector és conscient de la necessitat i de la conveniència d’instaurar un impost turístic per reinvertir en el producte.

Aquest impost és necessari, i el durem a terme. Amb l’ajut del Govern de l’Estat o sense, el durem a terme el 2016. Perquè, com dic, és absolutament necessari, perquè és un dels camins que ens permetrà, a la llarga, millorar la nostra competitivitat i perquè és una demanda social de la majoria ciutadana que ha fet possible el canvi polític en aquest país.

Aquesta terra necessita amb urgència un Govern que governi pensant en tota la ciutadania. Un Govern que aposti decididament per un turisme sostenible i de qualitat com a palanca de progrés d’un país modern, just i innovador. Aquest és el meu compromís.