Comerç just i producte ecològic local: un camí en comú

Comerç just i producte ecològic local: un camí en comú

Jordi López, Tècnic del projecte “Feim visible el consum responsable” de la Fundació Deixalles

El comerç just és un moviment internacional de cooperació amb dècades d’història l’objectiu del qual és combatre la pobresa i equilibrar el repartiment de beneficis entre els diversos agents implicats en el comerç internacional en favor dels productors de països empobrits.

Tradicionalment això s’ha traduït en la importació de productes d’alimentació ,sobretot cultius tropicals com el sucre, cacau, cafè, te..., tèxtils i artesania produïts per organitzacions del Sud, i en la seva comercialització als països desenvolupats, fonamentalment a través de botigues de comerç just.

Però en els darrers temps hi ha un debat entre les organitzacions de comerç just sobre la conveniència d’aprofitar aquesta xarxa comercial i de sensibilització per potenciar el producte local i ecològic produït al Nord, sempre que la seva producció, per descomptat, respecti els criteris socials del comerç just: salaris i condicions de feina dignes, igualtat entre homes i dones, respecte a la identitat cultural i promoció del desenvolupament comunitari...

D’aquest debat sorgeixen iniciatives concretes que vinculen comerç just i producte ecològic local. Aquestes iniciatives són encara molt modestes, però presenten un llarg potencial per recórrer un camí en comú en el futur.

Els motius que expliquen aquesta vinculació creixent tenen a veure tant amb el punt de vista del consumidor responsable com amb les dificultats d’accés al mercat amb que es troben els productors ecològics locals.

Des del punt de vista del consumidor responsable, hi ha moltes sinergies entre comerç just i producte ecològic local: preocupació per les condicions ambientals i socials de producció del que consumim, accés a un ventall més ampli de productes produïts amb criteris de responsabilitat social i ambiental, i construcció d’un model de consum responsable basat en l’establiment de relacions més directes basades en la confiança entre productors i consumidors.

Quant a les dificultats d’accés al mercat convencional, els pagesos ecològics locals, igual que els productors del Sud, es troben amb situacions d’abús de poder i barreres que imposa el comerç convencional. Per exemple, els pagesos locals tenen importants dificultats per comercialitzar els seus productes davant el poder de negociació de les grans superfícies comercials o no poden entrar en els circuits de comercialització convencionals a causa de la seva reduïda producció.

A les Illes Balears, S’Altra Senalla ha estat capdavantera en la comercialització de productes ecològics locals a través de la seva botiga de comerç just, i ja disposa de productes dels nostres pagesos com oli i olives, farines de blats antics, pa i galetes, ametles, confitures, herbes aromàtiques, sal, fideus, ciurons, tàperes, pebre de tap de cortí, vi...

Una altra línia complementària d’integració del producte ecològic local i el comerç just que es treballa, d’una manera encara bastant incipient, és la incorporació d’ingredients de comerç just en productes elaborats, per exemple sucre i cacau de comerç just en elaboracions de rebosteria.

Per a explorar aquest potencial de camí en comú, la Fundació Deixalles, en el marc del projecte “Feim visible el consum responsable” que desenvolupa amb el suport de la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears, va organitzar el passat 1 d’octubre la taula rodona “Comerç just i producte local ecològic: un camí en comú”.

A aquesta taula rodona participaren Biel Torrens, pagès de producció agrària ecològica, secretari general d’Unió de Pagesos i president de Slow Food Illes Balears, Maria Suau, responsable de l’àrea ambiental i de comerç just de la Fundació Deixalles, Marta Pizarro, gerent de S’Altra Senalla, i Peio Zalva, responsable del forn Pane Nostro.

Les persones participants i el públic vàrem tenir l’ocasió de posar en comú els obstacles i oportunitats pel comerç just i el consum de productes ecològics locals. Tenim per endavant un llarg camí que volem recórrer junts per fer més visible el consum responsable a la nostra societat.

Documents adjunts

  • Comer (OpenDocument Text – 22.5 kB)

    Version OOo Writer de cet article