FIARE, una nova fase

FIARE, una nova fase

Maties Bennasar.

Ha estat per Palma Juan Garibi Soga. Aquest home de 42 anys, misser i economista per la carrera mixta que s’estudia a la universitat de Deusto, és el Director de Banca Ética España SCPA (Sociedad Cooperativa Por Acciones), que ja forma part de Banca Popolare Ética amb seu a Itàlia.

Aquest nou formulisme jurídic respon a la nova fase en què és troba FIARE. La de poder operar ja per internet com una banca més, ampliar la cartera de clients, emetre targetes de crèdit, ampliar el ventall de la concessió de crèdits, especialment pel que fa a les finalitats pròpies d’una banca ètica. Els estalvis dels impositors fan uns interessos i aquest s’han de cobrir amb la rendibilitat de les inversions efectuades. Sense perdre la funció ètica de la finalitat de la inversió, cal tenir clar que un Banc és també una empresa i no una oficina de subvencions. Les dades de morositat són molt baixes, però mai cal baixar la guàrdia. De moment tan sols tenen l’oficina central oberta al públic a Bilbao i dues més, a Madrid i a Barcelona.

Parlar amb aquest home, és trobar-te amb un esperit inquiet, que li agrada dur la iniciativa de la conversa, que demostra que sap el que vol i que vol ésser molt didàctic per demostrar-ho. Una persona que expressa teòricament i verbalitza, tot una experiència sentida, estimada, i segurament massa vegades patida, de la duresa dels començaments per intentar posar en pràctica una nova experiència de banca ètica a l’Estat espanyol. Alguns mesos ha estat sense cobrar en els inicis, o fent sacrificis compartits per tirar el carro endavant, entre el conjunt de persones que estan al davant del projecte. Aquesta etapa també ja sembla feliçment superada.

Té els números al cap. 80.000.000€ de capital total del Banc en el seu conjunt, 5.000 socis a Espanya entre persones i entitats, amb un increment anual en torn als 1.100 anuals. I una dura etapa de transició. Cal situar els nous depòsits i crèdits dels antics socis de FIARE al nou operatiu bancari. Una aparent formalitat, que té sempre un llast de burocràcia i on alguna gent es perd pel camí.

La gran força del projecte FIARE és la participació col·lectiva. Hi ha uns comitès ètics territorials, formats i elegits pel socis del territori. Sempre han d’informar sobre els projectes de crèdit a concedir. Però els projectes també han de passar per l’escrutini del comitè tècnic, que està format per experts del banc, que avaluen els riscos i les possibilitats dels retorns.

En aquesta nova fase cal definir fins a on és vol arribar. En principi no accepten realitzar crèdits hipotecaris, que són els majoritaris i dels més rendibles, entre la banca comercial. Però cal afinar bé i aprendre a utilitzar millor les noves possibilitats de la nova etapa de FIARE. Ja és un Banc, no una ONG. Cal que la mentalitat col·lectiva de tots el que composen el projecte, entenguin que cal anar a les concrecions, als resultats, i fer únicament els imprescindibles debats teòrics i generals, sense que siguin la norma habitual de les reunions.

Quan se li demana cap on s’orienten els crèdits concedits, ens parla de quatre grans grups. El dels destinats a la cooperació internacional i al comerç just, amb especial èmfasi amb els microcrèdits als territoris d’ajut. Altre gran grup és el de l’economia social i solidària, especialment per cobrir les necessitats de liquiditat i finançament d’aquests tipus d’empreses. A les Illes Balears ja han finançat crèdits a algunes d’aquestes empreses.

El tercer gran grup és el que tracta de crèdits a empreses lligades al medi ambient, com les de les energies renovables, agricultura ecològica, xarxes de consum responsable, empreses de distribució d’aquests productes...I el quart gran grup és el d’empreses que treballen en valors responsables, com poden ser noves experiències educatives, nous tipus d’oci, cooperatives de habitatge sense afany especulatiu, amb titularitat de la cooperativa usdefruit dels usuaris ( persones majors, joves...)

Pensa que cal valorar els èxits aconseguit per FIARE fins ara. El que semblava un somni utòpic, s’ha anat convertint amb una creixent realitat, amb totes les noves complicacions que suposa. Però el model participatiu, l’estil de feina i la utilitat social d’aquest model de banca ètica, és ja un fet comprovat i demostrat.

No pensa que hi hagi competència entre les diferents experiències de banca ètica. Tenen molt bones relacions amb Caixa Colonya. A la Federació Europea de Banca Ètica (FEBEA), a on hi està present Colonya i la Banca Popolare Italiana, tenen punts de vista molt cooperatius. El criteri de Banca Ètica a Europa és molt obert, algunes experiències són molt més exigents que unes altres. Des del respecte a cadascuna d’elles, FIARE aposta per un model més participatiu i actiu dels socis.

Finalment quan li demanes sobre la projecció europea d’experiències com la de FIARE i la Banca Popolare, assenyala que a Grècia, Portugal i França, hi ha embrions d’experiències semblants. També troba interessant la pràctica concreta que a Àustria desenvolupa l’economia del bé comú de Christian Felberg.

En qualsevol cas, la maduració de la nova fase de FIARE és un fet. És una bona notícia per ajudar a la construcció d’alternatives econòmiques a les Illes, l’Estat espanyol i a la pròpia UE. A l’Ateneu Pere Mascaró, com a entitat sòcia de FIARE banca ètica, també ens alegra l’èxit del començament de la nova fase del projecte.

Documents adjunts