Finançament just o millorable ?volem justícia o maquillatge ? vet aquí la qüestió!

Finançament just o millorable ?volem justícia o maquillatge ? vet aquí la qüestió!

Joanaina Campomar, diputada de MÉS al Parlament de les Illes Balears

Actualment ens trobam davant un consens polític parlamentari (PP,PSOE,PODEMOS,MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i PI) molt general respecte a l’insuficient finançament que pateixen les Illes balears per part de l’Estat. Sembla que CIUDADANOS és el partit polític que no ha fet un posicionament clar en aquesta qüestió.

A la vista d’aquesta situació, cal també posar sobre la taula quins són els posicionaments de cada formació, sense ambigüitats ni confusions ja què ha de ser un tema clau en les eleccions del proper 20 de desembre.

Ens hi jugam molt, MÉS per Mallorca aposta per tenir una representació ferma que defensi els drets dels residents de totes les nostres illes al Congrés dels diputats, que permeti disposar d’uns serveis públics bàsics dignes. No podem continuar amb inversions a serveis essencials com l’educació, la sanitat, els serveis socials i el transport públic molt per davall de la mitjana de la majoria d’altres regions espanyoles que augmenten dia a dia, any a any la desigualtat social i la pobresa.

Fa quasi quaranta anys, la Constitució espanyola, fa referència al fet insular com un conjunt de factors que provoquen desequilibris i que s’han de compensar perquè l’Estat garanteixi la realització efectiva del principi de solidaritat. Malgrat aquest ’gran’ reconeixement , actualment només disposam de la Llei 3/1998 de Règim especial balear que diu clarament que la condició d’insularitat genera un conjunt de desavantatges que han de ser corregits i compensats, però que no acompleix els seus objectius i els nostres residents segueixen patint greus desavantatges, sobrecostos i manca de competitivitat.

L’article 3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix la insularitat com un fet diferencial que ha de ser tractat de forma específica i diferenciada, per tal que els residents a les Illes Balears tenguin les mateixes oportunitats de benestar i de creixement econòmic i social que la resta de l’Estat.

La situació econòmica-financera de la Comunitat Autònoma és avui de greu emergència sense poder sufragar els serveis públics bàsics al mateix nivell de la resta dels territoris estatals amb moltes situacions d’emergència social, uns nivells d’atur i pobresa insostenibles i dificultats competitives i financeres del teixit empresarial i de les petites i mitjanes empreses. Les prioritats del govern són clares, l’exigència d’un finançament just i d’un Règim especial realment efectiu per compensar la insularitat .

Fins a dia d’avui els diputats elegits per les Illes Balears, del PP i PSOE, no han prioritzat la defensa dels interessos de la nostra gent i han elegit votar any rere any pressuposts estatals que ens maltracten i ens posen al final de la coa en serveis públics . És a dir, NO ENS HAN SERVIT DE RES!.

En primer lloc cal posar els drets que tenim reconeguts en “paper banyat” i que és ben hora de reinvidicar. En segon lloc el dèficit fiscal que patim de 2.000-3.000 milions d’€ anuals, al voltant del 14% del PIB que se’n van i no tornen no passa a cap altra regió europea. Aquest dèficit fiscal continuat ens provoca la necessitat imparable d’augmentar l’endeutament públic i l’empobriment general reflectit en la baixada dels primers llocs del PIB de l’Estat espanyol fins, per ara, al setè lloc.

La cançoneta de la solidaritat amb altres regions a la qual ens tenen acostumats els partits estatals i centralistes s’ha convertit en una sentència d’insolidaritat cap els homes i dones que residim a les Illes Balears, que s’ha perpetuat any rere any.

El que vull ressaltar i posar a debat és si volem un finançament just o millorable? Volem justícia o maquillatge?

MÉS per Mallorca ho té clar, VOLEM UN FINANÇAMENT JUST, no volem només un MILLORABLE detallet d’amic invisible. Que realment ens permeti promoure el benestar social que ens mereixem, que els nostres joves tenguin oportunitats de feina dignes, que els nostres majors tenguin les pensions i els serveis socials que es mereixen i que les nostres petits empresaris no vagin ofegats.

Documents adjunts

  • Finan (OpenDocument Text – 23.1 kB)

    Version OOo Writer de cet article