Repensem Mallorca: una campanya de participació per un nou Consell de Mallorca 

Repensem Mallorca: una campanya de participació per un nou Consell de Mallorca 

Miquel Ensenyat

President del Consell de Mallorca 

La campanya de Repensem Mallorca l’encetàrem fa unes setmanes. Es tracta d’una campanya dissenyada pel departament de participació ciutadana per redefinir quin consell de Mallorca volen, i fer-lo amb el suport de tota la ciutadania de l’illa. És molt important que davant aquest el pròxim escenari on el consell tindrà més competències, els habitants de Mallorca tinguin molt a dir de quina institució volen. 

El procés de la campanya és molt senzill. Primer feim unes trobades a tots els municipis de l’illa, on parlam amb els consistoris per veure quines mancances té cada poble. És un tipus d’encontre informal , primer parlam amb els equips de govern i després amb tots els regidors de l’Ajuntament. D’aquesta manera tenim diferents punts de vista sobre les problemàtiques locals.

 
En aquesta fase detectem les necessitats i presentam el treball i quines millores podem fer arribar per cada departament del Consell amb els diferents municipis. Han sigut mols els consistoris que, fins en aquest moment, ens han parlat de les mancances de senyalització de vials, de falta de pressupost, de manca d’equipaments de centres esportius i culturals, entre altres peticions que, malauradament, es repeteixen en quasi tots els municipis que visitem. 

En aquestes visites, després de reunir-nos amb el consistori, ens reunim amb totes les entitats veïnals i de caràcter locals. Moltes tenen les seves pròpies preocupacions, i ens fan arribar els problemes que es deriven del dia a dia. Nosaltres prenem nota però aprofitam per presentar una fita important: la campanya de redisseny del Consell, una campanya que vol comptar amb tota la ciutadania per tenir un Consell amb més competències i amb un finançament suficient. 

Per part del departament de Participació del consell prenem nota detallada de les demandes i de les necessitats, però també agregam les dades de cada una d’aquestes persones engrescades pel canvi. Amb aquest material podrem fer una autèntica crida ciutadana per qüestionar el paper de la institució insular, a més de tenir informació de primera mà de les mancances que pateixen els ciutadans. 

La campanya de Repensem Mallorca no tan sols és una campanya a escala de pobles. Els processos participatius seran una de les peces claus del nou consell que presidesc i les empraren per donar força a les peticions que ens facin.

Repensem Mallorca és fa extensiu a tots els departaments del consell, on amb reunions amb els professionals del sector i amb la participació oberta pel portal web, podrem redefinir les línies de treball que durem a terme en aquest 4 o 8 o 12 anys, ja que “Repensem Mallorca” no vol ser una campanya sectària. Volem un gran pacte amb tots els partits per què el resultat d’aquest gran projecte sigui una realitat més enllà d’una legislatura. Crec que aquesta vegada els polítics no podem defraudar a la gent, que va les seves aportacions de manera generosa i desinteressa i que espera que els seus representants es guien pels mateixos valors. 

El colofó de la campanya de participació serà una gran audiència amb la ciutadania. Amb tot el material que hem recollit farem un document extensiu a la ciutadania, on les persones de l’illa puguin dir la seva i donar suport a les idees que considerin més importants. Aquesta audiència es farà amb tots els gestors del Consell que presidesc i serà el punt d’inflexió; amb aquest material construïren un Consell més visible, més autònom, més responsable i més obert a les peticions de la gent. 
En definitiva, Repensem Mallorca serà un impuls per convertir el Consell en un govern de la gent, que sigui veritablement el govern de Mallorca.

Documents adjunts