Ses Fontanelles, no perdem l’esperança

(2a part)

Llorenç Carrió Crespí

Regidor de MÉS a l’Ajuntament de Palma

Aquesta segueix sent una lluita llarga i dura, de pleits i pleits... I de moltes batalles, però per més que s’ha vist moltes vegades la guerra quasi perduda, aquesta guerra encara es pot guanyar, ara hem guanyat una gran batalla. Al final, podem dir que aquesta és la guerra de sempre dels interessos particulars contra els interessos generals, de tots els mallorquins. Conservar la darrera zona humida de s’Arenal és cada vegada més a prop i l’empresa del projecte Palma Springs no li agrada gens. Així, l’empresa UNIBAIL RODAMCO s’ha atrevit a sol·licitar una recusació contra Antoni Noguera en el Consell de Gerència d’Urbanisme per mostrar una enemistat manifesta contra el Projecte. Si més no, sorprenent, ja que les recusacions poden ser contra persones físiques i no contra projectes.

Allò que ha fet Antoni Noguera i tot l’Equip de Govern en realitat és fer complir la llei. Des del Consell de Gerència d’Urbanisme, que Noguera presideix, s’ha denegat la sol·licitud de modificació del projecte urbanístic perquè no té, ni més ni manco, la llicència comercial tal com demana la llei i en conseqüència, no compleix els requisits. Aquesta decisió no ha estat presa perquè sí, sinó que es fonamenta jurídicament en dos informes elaborats per la Secretaria i els serveis jurídics de l’Ajuntament.

Com molt bé va dir Noguera per concloure a diferència d’anteriors consistoris “No podem caure en inacció, i no complir la llei” i també apunta que “una indemnització seria possible si l’Ajuntament pogués donar el permís i no ho fes. Aquest no és el cas”. El projecte que no es podria tomar és l’anterior, el famós Aqua Màgica, amb els seus esperpèntics vint-i-un edificis independents. Els actuals promotors tampoc el veuen viable.

Els interessos contra els quals el nou Consistori ens hem atrevit a lluitar no són els d’una corporació qualsevol. Estam parlant de la primera empresa del sector immobiliari d’Europa amb projectes semblants a París o Barcelona, un exemple més de la globalització i del capitalisme forasenyat. La pressió mediàtica de l’empresa promotora és molt gran, tant que prometen 5.000 llocs de feina i una inversió de 235 milions d’euros per la construcció del centre comercial. Mallorquines i mallorquins, no ens deixem enganar! Estam parlant d’un centre colossal just devora un altre, l’ampliació del gran centre comercial que ja s’està construint al Carrefour del Coll den Rabassa... Això perjudicaria greument els petits comerciants de tota la zona i afectaria els de tota l’illa.

Finalment, també remarcar el paper de l’oposició en tot plegat. La primera cosa que a mi em crida l’atenció és que no veuen cap incompatibilitat entre el gran centre comercial i la protecció de la darrera zona humida de s’Arenal. Així, diabòlicament, defensen un interès general sense cap ni peus, i després parlen de seguretat jurídica. Els mateixos, cal recordar que al 2007 després d’haver perdut les eleccions van atorgar la llicència d’obres. Més trist encara, tant PP com Ciudadanos s’han negat a donar suport a Antoni Noguera i l’Equip de Govern contra la petició de recusació. Aquest fet és sorprenent i mai vist en democràcia quan sempre Govern i Oposició s’havien donat suport mutu en casos semblants, com fa un any quan el Govern del PP no donà la llicència d’activitats al Bingo Teatro Balear en el Casc Antic. Què volen aquesta gent?

Documents adjunts