Un impost necessari per preservar el medi ambient i transformar el model turístic

Biel Barceló *

Coordinador general de MÉS per Mallorca i vicepresident del Govern *

Els objectius de l’Impost del Turisme Sostenible són clars: compensar la petjada ecològica de l’activitat turística i canviar el model perquè aquesta activitat sigui sostenible en el futur des del punt de vista ambiental, econòmic i social. Amb aquest nou tribut, els nostres visitants contribuiran a preservar les nostres illes.

Aquest és un dels compromisos electorals irrenunciables de MÉS i un dels punts dels Acords pel Canvi, que d’altra banda assenyalen que l’impost s’implantarà amb un debat social previ. Així ho estam fent: els darrers mesos hem obert el debat públic sobre el nou tribut, sobre els objectius que persegueix i sobre les finalitats a què es dedicaran els fons que s’hi recaptin.

En el marc d’aquest debat, diferents entitats han presentat al·legacions durant el tràmit d’exposició pública de l’avantprojecte de llei. De 23 qüestions al·legades, des del Govern n’hem acceptades 14 (8 totalment i 6 parcialment). Hem escoltat tothom, hem acostat els diferents punts de vista, i hem integrat suggeriments que ens han arribat des de la societat civil.

Ara el projecte de llei ja és al Parlament, on es debatran les esmenes dels diferents grups que, sens dubte, encara poden millorar el text. La previsió és que s’aprovi definitivament a finals de març, per tal que es pugui posar a cobrament a principis del mes de juny.

Malgrat l’oposició manifesta dels hotelers al nou tribut (nihil novum sub sole), hi ha un punt en què una majoria social s’hi pot identificar clarament: la necessitat de preservar la nostra terra i de canviar el model turístic per deixar enrere el turisme de masses, tot posant l’èmfasi en la sostenibilitat i la qualitat. I els projectes que es finançaran amb els fons que es recaptin amb les aportacions dels turistes seran solucions a aquesta necessitat: projectes de preservació d’espais naturals, de recuperació d’elements patrimonials i paisatgístics, d’eficiència energètica, de promoció d’un turisme respectuós amb el medi ambient, de regeneració d’ecosistemes litorals i marins sensibles, de mobilitat sostenible, de modernització del medi rural, de creació d’infraestructures sanitàries i socials, d’innovació i de formació vinculada al nou model turístic que volem impulsar...

L’Impost del Turisme Sostenible és una versió corregida, millorada i més ambiciosa de l’ecotaxa del 2001-2003. No només en millorarem els efectes en el medi ambient i el paisatge, sinó que aquesta vegada esdevindrà un instrument (un dels diversos instruments que posarem en marxa) per transformar d’arrel un model que ja evidencia els seus límits i les seves mancances, especialment els mesos de juliol i agost.

D’altra banda, el fet que l’impost turístic ja sigui una realitat a molts indrets del món, especialment arreu d’Europa (de Berlín a Barcelona, de Copenhague a Cracòvia...), fa que tant la societat illenca com els nostres visitants siguin més receptius a la seva implantació ara que fa 15 anys.

Per tant, ara va de bo i no hi ha marxa enrere. I, si ho pensam bé, el millor que li pot passar a l’Impost del Turisme Sostenible és que la seva entrada en vigor estigui marcada per la normalitat. La normalitat que hauria de tenir la posada en marxa d’un instrument fiscal al servei del medi ambient i de la transformació del model turístic, un instrument important, però un instrument més, al cap i a la fi. La normalitat que hauria de tenir una política de govern al servei de l’interès general i del progrés social, i no al servei dels interessos particulars d’uns pocs. La bona notícia és que, aquesta vegada, guanyarà la normalitat.

Documents adjunts