Millorar Emaya per millorar Palma

Neus Truyol Caimari*

Portaveu Ajuntament de Palma i presidenta d’Emaya*

El medi ambient sempre ha estat una assignatura pendent a les nostres illes i arreu. En una situació de crisi-estafa econòmica encara més. Però hem de pensar que el medi ambient i els recursos naturals són vitals per la nostra supervivència com a espècie, per tant, si no cuidam el medi ambient, no tenim futur.

Conseqüentment, un dels principis fonamentals que ens hem marcat a Cort ha estat recuperar el medi ambient i l’ecologia com a protagonistes de la política, tenyir de verd la ciutat i impulsar una Palma més habitable. Per avançar en aquest objectiu, l’empresa municipal més gran de Ciutat hi té molt a dir. Emaya ha de treballar amb dues fites bàsiques: incrementar el benestar de la gent i protegir el medi ambient. Hem de viure bé sense fer malbé.

Emaya treballa en tres àmbits: els residus, la neteja i l’aigua. Garantir aquests serveis, però fer-ho també amb criteris de sostenibilitat.

Pel que fa a la gestió de residus, a Palma actualment tenim un percentatge de reciclatge pèssim, sols reciclam el 15% de tots els residus, anam a la coa de Mallorca! És de vital importància capgirar aquestes dades i implicar tothom. Tres exemples en aquesta línia. Crear una xarxa de Punts Verds fixos i mòbils, per donar un servei de proximitat i evitar els abocaments incívics a carrers i descampats. Introduir un nou contenidor de matèria orgànica, el 40% del que ara tiram al contenidor verd és matèria orgànica, per tant separar-ho ens farà reciclar més. Implantar incentius fiscals per a les persones i empreses que reciclin, la fiscalitat verda potencia les bones pràctiques. Per una altra banda, també és important reduir els residus que generam: menys plàstics i envasos, impulsar la reutilització o incorporar sistemes de retorn d’envasos de begudes. Aquestes són algunes de les línies d’acció que volem promoure.

Un altre àmbit de treball clar a millorar és la neteja. Cooperar per la qualitat urbana és clau: una ciutat neta i endreçada, on l’espai públic sigui estimat per tothom. Palma ha estat abandonada en els darrers anys, i especialment els barris obrers. Estem reestructurant els serveis per oferir una major qualitat en la neteja, i fer-ho de forma equitativa a tot el municipi. Tots els barris i pobles tenen dret a serveis de primera!

L’aigua és un bé escàs i natural, hem de fer una gestió sostenible, potenciar les fonts renovables d’aigua per subministrar Palma. Aquest objectiu implica canvis a Emaya però també a la societat en general. Invertirem molts diners per renovar la xarxa d’aigua i millorar les depuradores i tractaments d’aigua, però la societat hem de repensar els grans consums, especialment el turístic. Un turista consumeix més del doble d’aigua diària que un resident, aquesta desigualtat ha de canviar. El turisme ha de ser sostenible.

El sentit comú ens diu que tots aquests objectius no els assolirem si no implicam a tota la societat. L’educació ambiental i la conscienciació social han d’anar en paral·lel a les millores de serveis. Els canvis a una ciutat passen pels canvis a les cases. Per tant cada una de nosaltres hi tenim molt a aportar. Farem més i millor educació i informació, però també serem més exigents i sancionarem a qui tengui pràctiques que atemptin contra el medi ambient o la neteja.

Un altre repte important a Emaya ha estat el canvi radical de funcionament pel que fa a la contractació. Hem acabat amb l’enxufisme. Ara practicam una contractació pública, transparent i garant de la igualtat d’oportunitats.

I no vull deixar de recordar que Emaya és una empresa pública, és de totes i tots. Normalment aquests serveis estan externalitzats a moltes ciutats, per això ho hem de reivindicar com un valor afegit. Aquest fet facilita que ens poguem plantejar tots aquest reptes, ja que és una empresa de totes i tots.

Esper que d’aquí un parell d’anys totes i tots estem orgulloses d’Emaya per la seva bona contribució a una Palma verda i habitable.

Documents adjunts