ORDENANÇA CÍVICA / ORDENANÇA INCÍVICA

Joan Forteza *

President de la FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE PALMA*

L’ocupació dels espais públics, aquesta fantàstica àgora que representen les places i carrers de la nostra ciutat, bressol d’intercanvis culturals i socials, on habitualment sempre s’han relacionat els veïnats de Palma. Amb l’arribada a l’Ajuntament de la majoria absoluta del Partit Popular, a partir de la nova legislatura que comença l’any 2011, suposa el inici d’una nova etapa totalment diferent, encaminada al control més absolut de tots els ciutadans.

Des de l’inici de legislatura, l’ala més neoliberal i conservadora del partit, s’apodera de tot l’espai polític i comença a governar a Cort. Els veïnats ja no són vists amb bons ulls, molesten, les seves constants protestes a les places i carrers de la nostra ciutat, motivades en bona part, per la reacció davant una crisi econòmica, amb greus repercussions socials que els colpeja constantment sense distinció de classes, s’ha de controlar i impedir a tota costa. Tots els mitjans seran bons.

Inicialment, s’escomet una profunda transformació de la nostre policia local, es comença a reduir la presencia de la policia de barri, i els seu membres són traslladats a les noves unitats de policies repressives i reactives creades al efecte. La primera passa està donada.

Però i la segona?

Perquè aquestes noves unitats policials puguin actuar lliurament, necessiten el suport d’una nova legislació que els hi doni seguretat jurídica a les seves actuacions, “l’Ordenança Municipal per fomentar i garantir la convivència cívica a la ciutat de Palma”, popularment coneguda com l’Ordenança Cívica que fou aprovada per Cort el dia 12 de maig de 2014.

Amb quasi bé totes les institucions públiques en mans de la nova ideologia neoliberal, s’arbitren noves lleis policials o restrictives de les llibertats que afectaran a tot el territori de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar, la nova llei de Seguretat Ciutadana, i la nova llei d’Administracions Locals, aquesta darrera una vertadera restricció a les atribucions fins i tot legislatives i financers que els Ajuntaments havien tingut fins a l’hora.

Sensibilitzats per tota aquesta adversa situació, i després de l’aprovació de l’Ordenança Cívica del Partit Popular a la nostra ciutat, vam entendre que era imprescindible sortir en defensa dels drets i llibertats constitucionals de tots els ciutadans de Palma. La Federació de Veïns, va al·legar en contra de tota l’Ordenança, demanant la seva retirada i es va posar al davant d’una plataforma integrada per partits polítics, sindicats, associacions gremials de treballadors artesans, músics, activistes i altres entitats fins a un total de 24.

Malgrat això i les nostres protestes, la insensibilitat política i social de l’Ajuntament governat pel PP, no es va moure ni un sol dit, per la qual cosa la Federació, recolzada per la resta d’entitats, va prendre la responsabilitat de presentar un Recurs Contenciós Administratiu.

Recurs que es va resoldre en sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, del passat dia 2 de febrer, en la qual DECLARA NUL·LA tota l’Ordenança, sense possibilitat de presentar cap recurs ordinari.

Vull ressaltar que el fet que la Justícia declarés NUL·LA, tota l’Ordenança, a diferència del que ha passat amb recursos presentats a altres ciutats arreu de tota Espanya, en els que sols s’ha anul·lat una part del seu contingut, posa en evidència tant la falta del seu rigor jurídic, com a que constituïa un vertader atemptat, contra les llibertats i drets constitucionals de tots els ciutadans de Palma, i que el seu objectiu era fer possible la implantació d’una ideologia política determinada, imposant un nou model de ciutat.

Per aquesta vegada, la Força de la Unió dels Veïnats, ha guanyat per golejada, a la insensibilitat política.

(Vull agrair el treball i implicació del despatx d’advocats del senyor Ferran Gomila que ha tingut molt que veure amb el resultat de la sentència).

Documents adjunts

  • ORDENAN (OpenDocument Text – 31 kB)

    Version OOo Writer de cet article