Pla de xoc pel Pla de Sant Jordi

Llorenç Carrió*
Regidor de MÉS a l’Ajuntament de Palma*

Una de les zones que més ha patit l’oblit institucional de Mallorca i la deixadesa urbanística des dels anys del boom del Turisme ha estat el Pla de Sant Jordi i la costa des de Palma a s’Arenal, el que en època islàmica s’anomenava Prat de Catí. Tot plegat, Molinar, Coll d’en Rabassa, Can Pastilla, Sometimes, s’Arenal, ses Cadenes, es Pil·larí, s’Aranjassa, s’Hostalot, Son Ferriol i Sant Jordi, és una gran àrea amb uns seixanta mil habitants. Una població major a cap altre municipi de les Illes Balears.

Així, des del Boom turístic aquesta zona ha patit quasi bé set plagues que l’han portat a la degradació paisatgística, l’acumulació de totes les infraestructures molestes que no es volien devora la ciutat i amb un gran cost ambiental i social. A més, això també ha provocat desconfiança institucional. Així, quan el 2010 el Pacte de Progrés va idear i pressupostar tot un projecte per tal de millorar els drenatges del Pla (síquies i sequions) que també provoquen aigua embassada i la proliferació de moscards, es trobaren amb l’oposició de part del propis habitants, molts dels propietaris de les terres. Aquest temor als grans projectes és lògic, però en aquesta ocasió també hi va haver ASAJA, que explotà la desconfiança. Al final, es va perdre l’oportunitat.

Com a regidor responsable del Districte Platja de Palma i Pla de Sant Jordi, em toca reclamar que es canviï aquesta inèrcia institucional, fins i tot mental de polítics, funcionaris i alguns ciutadans. Això seria impossible si no hi hagués hagut el canvi del juny passat i si aquest no s’allarga en dues o tres legislatures MÉS. Per tant, el que estam preparant des de diverses àrees de l’Ajuntament encapçalats pel regidor Noguera d’Urbanisme i Model de Ciutat és una sèrie de projectes i actuacions que haurem d’alinear i sincronitzar per tal de tornar a dignificar una de les zones que més han sacrificada pel benefici d’uns pocs.

Un dels primers projectes que estam treballant com Ajuntament amb el Consorci de la Platja de Palma és la instauració d’una Ruta ciclocultural pel Pla de Sant Jordi amb l’objectiu de fer un recorregut circular entre s’Arenal, el Casc urbà de la Ciutat amb els nuclis del Pla i el litoral. Més endavant amb els municipis veïns Llucmajor, Algaida, Santa Eugènia i Marratxí.

Allò que volem aconseguir és fer conèixer el patrimoni arqueològic, industrial i etnològic. Aquí hi trobam molins, però també jaciments arqueològics (Cas Quítxero, Son Sunyer i sa Galera), restes industrials (tren de la línia de Santanyí i pedreres) i també antigues rutes de transhumància com el camí de Muntanya, el camí de Sant Jordi i el Camí d’en Palmer. Aquest és un patrimoni que inventariem, senyalitzarem mitjançant “fites intel·ligents” i posarem al servei dels turistes i més important encara, dels ciutadans.

Finalment, hem contactat amb amb la UIB i la UPF perquè analitzin i cerquin solucions pel Pla. Així, s’estan realitzant un màster a cada universitat sobre Paisatgisme en relació al Pla de Sant Jordi. Urbanistes, biòlegs, geògrafs, enginyers treballen pel Prat de Catí no només en un sentit estètic del paisatge, sinó en un treball multi-disciplinar per tal d’analitzar i fer propostes ara que a Palma estam revisant el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que esperam que marqui l’inici de la recuperació i la dignificació d’aquest territori.

Documents adjunts