Qui té por de la Facultat de Medicina?*


Francesca Mas Busquets*

Presidenta del Consell Social de la UIB*

Ben estranya i incomprensible em resulta la posició de Podem envers els estudis de Medicina. En un moment en què hi ha el suport de les principals institucions, dels col·lectius relacionats amb el món sanitari, i amb la premissa que el dret a una bona assistència sanitària pública i gratuïta per a tota la ciutadania és un dels objectius de tota bona política social, és sorprenent tanta energia per posar entrebancs a fer realitat aquest objectiu.

Per què aquesta negativa d’un grup que tantes il·lusions va despertar, teòricament situat a l’esquerra, i en contra de tot tipus de privilegis? No ho sé exactament, malgrat els arguments que públicament al·leguen, i sobretot no comprenc l’amenaça de vincular-ho a la continuïtat de l’actual govern.

Precisament quan vaig acceptar presidir el Consell Social de la UIB, immediatament, conscient que era un dels temes actuals, vaig procurar informar-me de manera objectiva sobre avantatges, inconvenients i, especialment, el que representaria per a la nostra societat.

En principi i sense cap prejudici i des del desconeixement d’una persona aliena al món acadèmic i sanitari, ja considerava encertada la creació d’aquesta nova facultat, atès que com més àrees de coneixement tinguem a la disposició de la ciutadania, millor.

No oblidem que som la darrera comunitat autònoma en nombre d’estudiants universitaris i una de les dues úniques que tenen aquesta mancança, i és greu que les persones que volen estudiar Medicina i tenen nota suficient no ho puguin fer per condicionants econòmics. Aquesta discriminació no se soluciona senzillament amb beques, que mai no podran donar resposta a totes les necessitats d’una persona que estudia fora de ca seva, però és que el retorn social d’aquesta inversió en un nombre determinat de persones concretes, per important i exhaustiva que sigui, mai no és comparable al que es produirà si invertim a fer possibles aquests nous estudis.

Amb una Facultat de Medicina a la nostra universitat, no tan sols les persones amb més bones notes del batxillerat i de selectivitat podran quedar a estudiar aquí, sinó que també tindrem fons per a investigació biomèdica que es perdran en cas de no tenir-ne.

Així es podrà consolidar un sector biotecnològic ja notable. Per exemple, a l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma, actualment hi treballen 54 grups de recerca. Des del sentit comú i la idea de país, sembla que per a aquestes illes tan empobrides en molts d’aspectes no materials, seria una bona encletxa al model econòmic de monocultiu turístic.

També seria la manera de deixar de ser la comunitat autònoma que menys inverteix en recerca i desenvolupament; aquest darrer any la partida destinada a R+D+I a les Balears ha estat del 0,29 per cent del PIB, la segona comunitat amb una inversió més pobra, només superada per Ceuta i Melilla, que hi destinen un 0,28 per cent. La mitjana d’inversió d’Espanya ha estat de l’1,24 per cent del PIB. Aquesta dada té i tindrà greus conseqüències en el futur, ja que és sabut que la recerca bàsica d’avui és el benestar de demà i que invertir en recerca és l’única manera de canviar el model econòmic i sortir de la crisi.

He sentit investigadors que expliquen que per fer recerca pionera cal un treball conjunt entre el científic bàsic i el clínic. Si a la comunitat no hi ha estudis de Medicina, fet que obliga i estimula a fer recerca, el coneixement no avança tant, en conseqüència, malgrat que es decidís de becar moltes persones, mai no hi hauria el mateix retorn social i econòmic a la comunitat.

A més dels centres de recerca de la mateixa UIB, a Mallorca tenim dos hospitals públics amb suficient estructura i qualitat humana, fet que determina que tampoc no siguin certes les afirmacions del que suposaria econòmicament la creació d’aquesta facultat. Cal tenir present que la inversió més gran, que seria la creació de les instal·lacions, com és ara la construcció d’aules de docència, laboratoris de pràctiques i àrea d’estudis morfològics, ja està feta.

D’altra banda, és acceptat per les principals publicacions científiques que amb l’existència d’una Facultat, el nivell assistencial augmenta. Aquest, en la meva opinió, és un argument essencial per estar-hi a favor.

Tenim una oportunitat que sembla increïble que sigui qüestionada per una formació política antielit, anticasta, que manifesta que defensa els interessos del poble, de la gent decent, de la majoria empobrida. Precisament la falta dels estudis de Medicina contribueix a mantenir els privilegis i una certa endogàmia de famílies benestants, les filles i els fills de les quals no tenen cap problema per seguir aquesta carrera, enfront dels fills de famílies modestes, que veuen frustrades les seves il·lusions i els seus projectes. La conseqüència és injusta personalment i socialment, es furta a la societat el talent i la vocació, tan necessaris en un moment en què les prioritats pressupostàries s’han d’afinar amb més seny i equitat que mai.

Ben segur que, si es fan les coses ben fetes, l’obertura de la Facultat de Medicina marcarà un abans i un després no just a la Universitat sinó també a les nostres illes. Som en una cruïlla que pot determinar que la nostra sanitat pública i universal sigui de més qualitat, així es reforçarà un dels pilars bàsics per assegurar la solidaritat i la igualtat a la societat. I aquesta oportunitat, els votants de Podem mai no la voldrien perdre.

*article publicat al Diario de Mallorca del dissabte 13 de febrer del 2016

Documents adjunts

  • Qui t (OpenDocument Text – 105 kB)

    Version OOo Writer de cet article