ApturBalears: Una aposta per un nou model més sostenible


En contra de la imatge que sovint es diu, el lloguer vocacional no és un fenomen nou a la nostra terra i ha va lligat a la història del turisme de Mallorca des dels seus inicis. Mostra d’això és el fet que George Sand i Fryderyk Chopen,Joan Bautisya Laurens, Robert Wilheim Bunsen, Gaston Vuillier, Ruben Dario, Santiago Rusiñol,... Quan a principis del segle XIX arribaren a les Illes cercant un clima càlid i una terra acollidora, romangueren a cases i possessions i no en hotels ja que de fet, el primer hotel (Gran Hotel de Palma) no s’inaugurà fins a final de segle XIX.

A mesura que el turisme anà consolidant-se, sorgí la necessitat d’elaborar una norma que emparés el lloguer d’habitatges per temporades. Així, l’any 1946 s’inclou per primera vegada a la llei d’arrendament urbans el contracte d’arrendament de temporada, “sigui aquesta la d’estiu o qualsevol altra”. Aquesta llei ha sofert diverses modificacions però sempre havia mantingut aquesta tipologia contractual fins que dia 4 de juliol de 2013 es va publicar la llei de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges que pretenia cedir les competències amb aquesta matèria a les Comunitats Autònomes.

Tot i que la llei fa referència a la “flexibilització i el foment”, des de l’administració autonòmica s’ha intentat fer tot el contrari. No en va, amb l’inici de la crisi econòmica, els canvis en la demanda turística i sobretot, amb el boom de l’anomenada economia col·laborativa, s’ha revolucionat el mercat turístic posant-se en dubte gran part de l’estatus quo i stablisment de la nostra comunitat. L’aparició de nous portals que permeten posar en contacte propietaris i llogaters, han transformat amb rapidesa un mercat turístic en què les grans multinacionals hoteleres i els touroperadors internacionals gestionaven gairebé en exclusiva la principal font de riquesa de la nostra terra. En conseqüència, d’ençà, miren de posar tots els entrebancs possibles per a evitar una competència que, els agradi o no, no té marxa enrere.

Per això, tot i els entrebancs legals decidírem passar de la indignació a la lluita. Per separat érem molts però dèbils, però junts representam una part importantíssima de l’economia mallorquina. Així fou com el 2012 es creà ApturBalears amb l’objectiu de vetlar pels drets dels propietaris d’habitatges de vacances i promoure un nou model turístic més sostenible. Un model que repercuteixi més i millor en l’oferta complementària maximitzant els impactes positius i minimitzant els negatius. Una entitat que a hores d’ara representa a gairebé la meitat de l’oferta turística amb voluntat de permanència i influència en tota política turística que es faci d’ara en el futur.

No en va, tots els estudis i fonts que han analitzat la demanda turística coincideixen en afirmar sense embuts que el lloguer de vacances és un fenomen a l’alça i que de cada vegada anirà a més, degut a la facilitat que ofereixen les noves tecnologies a l’hora de comercialitzar i gestionar viatges a la carta. El viatger cada vegada cerca un producte més personalitzat marcat per l’autenticitat de l’experiència turística, una demanda que des d’ApturBalears estam segurs que podem ajudar a què sigui possible.

Per això, lluny de pensar que aquest canvi en la demanda és negatiu per a la nostra Comunitat, des d’ApturBalears estam convençuts que la comercialització d’habitatges de vacances pot ajudar a posar els ciments d’un nou model turístic marcat per la sostenibilitat ambiental, econòmica i sociocultural així com que pot ser clau a l’hora d’assolir la tant cercada desestacionalització turística.

Documents adjunts

  • ApturBalears: (OpenDocument Text – 217.4 kB)

    Version OOo Writer de cet article