AVANÇAM PEL DRET A DECIDIR

HA ARRIBAT L’HORA *

Pere Fuster Nadal*

Regidor de MÉS per Capdepera *

Devers l’any 2009 una sèrie de regidors de formacions polítiques mallorquines varen constituir la Plataforma Avançam pel dret a decidir. En poc temps varen llançar una campanya a favor de les consultes populars i registraren mocions en defensa del dret a decidir i a l’autodeterminació del poble de les Illes Balears.

Després d’un temps d’inactivitat i d’haver sofert un dels governs més nefasts que es recorden contra la llengua, la cultura i l’autogovern del nostre poble, un grup de regidors elegits en els darrers comicis hem cregut oportú treballar per a reviscolar la Plataforma. Mai abans les forces pròpies del país i en general aquelles que defensen el dret a decidir i un major autogovern havien obtingut una representació municipal tan destacada com ara. És evident, per tant, que ara és l’hora.

En aquesta nova etapa d’Avançam, la intenció és mantenir característiques inicials, com ara el municipalisme com a base de la Plataforma i la màxima transversalitat política per a donar cabuda al major nombre de sensibilitats. Però també entenem que s’han d’incorporar nous elements, com ara el funcionament com a associació amb una estructura jurídica que afavoreixi una major operativitat i continuïtat en el temps. També es vol treballar per a la incorporació efectiva –no només damunt el paper– de regidors de Menorca, Eivissa i Formentera, amb el convenciment que junts arribarem més enfora que cadascú pel seu costat.

Poc cal afegir sobre la situació d’espoli fiscal en què es troben les Illes Balears, que ha provocat un enorme endeutament de la comunitat autònoma i la impossibilitat de cobrir les necessitats en educació, sanitat i serveis socials; tot plegat, mentre seguim col·laborant activament a mantenir altres administracions autonòmiques o a construir línies d’AVE.

Som conscients que el camí és llarg i que s’han de donar passes per a arribar a la meta. La millora del sistema de finançament és inajornable i una primera estació, però en cap cas podem renunciar al màxim autogovern, al blindatge del màxim de competències possible i a un sistema de sobirania fiscal semblant al que gaudeixen a Euskadi i Navarra. La meta final, en qualsevol dels casos, ha de ser ineludiblement poder decidir què volem ser com a poble i quina relació volem tenir tant amb l’Estat espanyol com amb la resta de territoris de parla catalana. Ha d’arribar un moment en el qual, com a poble i com a comunitat històrica amb un passat de llibertat, hem de poder decidir quin tipus d’estructura i organització volem tenir com a país.

Avançam, com a entitat que aglutina els regidors i els representants polítics elegits des de la base, ha de fer una tasca constant de debat, estudi i conscienciació entre els ciutadans sobre la necessitat de fer passes en tots els aspectes citats, i s’ha de fer creant xarxa, des de la proximitat, i avançant per arribar qualque dia a la meta. És per tot això que feim una crida a tots els regidors i regidores sobiranistes de les Illes Balears i als que creuen en un major autogovern perquè se sumin a la Plataforma Avançam i per fer camí tots junts cap a noves estacions.

Documents adjunts

  • AVAN (OpenDocument Text – 31 kB)

    Version OOo Writer de cet article