Editorial

Miquel Rosselló*

President de l’Ateneu Pere Mascaró

{{}}

{{}}

{{}}

El desembre de l’any 2011 neixia l’Altra Mirada com una revista digital, de periodicitat mensual. Com el seu nom indica volia aportar una altra mirada a la realitat cultural, social, política del nostre País. Començà produïda i editada per l’Ateneu Pere Mascaró i pocs números després se sumà la Fundació Emili Darder, consolidant una fructífera col·laboració que ha acabat amb la confluència de les dues entitats. Des d’aleshores l’Altra Mirada ha sortit ininterrompudament cada mes, excepte els d’agost, i com si fos ahir, ja estan contemplant el número 50.

A les pàgines de l’Altra Mirada han tingut cabuda quasi totes les lluites i mobilitzacions que hem viscut aquests anys. Han tingut veu tot tipus d’entitats socials, sindicats, iniciatives de l’economia social i solidària i altres actors de la societat civil. Hem comptat amb l’opinió de desenes de persones que han volgut exposar les seves idees i propostes a les seves pàgines. Hem pogut llegir les entrevistes a quaranta-nou persones d’un ampli ventall ideològic, cultural, social...etc. I per suposat hem gaudit de la col·laboració d’un gran nombre de persones que totalment i desinteressada, i de gran qualitat, ens han escrit els seus articles.

Amb el número 50 hem volgut celebrar la feina d’aquests quatre anys i mig amb un número extraordinari que també tindrà una edició en paper.

Com és lògic per una revista progressista i sobiranista la seva prioritat són les persones. No hi ha un objectiu més important que col·laborar en millorar la vida de les persones i la pròpia qualitat d’aquesta. I si mirem la realitat socio-econòmica de les nostres Illes descobrirem un percentatge molt alt, massa alt, de pobresa, uns índex infrahumans d’atur, unes condicions precàries i indignes de treball, pensions baixes, fracàs escolar molt alt, nivell baix de qualificació dels treballadors, un injust finançament autonòmic que fa impossible cobrir les necessitats de l’estat del benestar i un llarg etcètera.

En definitiva tenim un model econòmic que no satisfà les necessitats de tots els habitants d’aquesta terra, que no garanteix la pervivència del medi ambient i la natura per les generacions futures i que a més no és econòmicament eficient per tant cal canviar-lo. Per això hem dedicat aquest número al necessari canvi de model econòmic, amb una crida a posar-nos-hi ja, sense més dilacions.. Hi podreu trobar signatures prestigioses i expertes amb els temes que aborda. Vos convidem a llegir-lo i difondre’l.

No podria acabar aquest editorial sense agrair infinitament a totes les persones que han fet possible aquest petit miracle, amb els seus articles. També a totes aquelles que ens han llegit, ens han donat les seves opinions o les seves crítiques i lògicament a l’equip de redacció que ha dedicat moltes hores a què cada mes contem amb l’Altra Mirada.

Documents adjunts

  • Editorial (OpenDocument Text – 200.1 kB)

    Version OOo Writer de cet article