Un nou model econòmic per a unes illes sostenibles

Gabriel Barceló Mita*

Vicepresident del Govern de les Illes Balears i

Conseller d’Innovació, Recerca i Turisme*

Quan pensam en el quadrienni negre del Govern Bauzá, probablement el primer que ens ve al cap és la impressionant manifestació del 29 de setembre de 2013, en què la marea verda va prendre els nostres carrers en protesta per la política educativa del PP. Ara bé, la devastació provocada durant la legislatura passada en l’àmbit de la innovació i la recerca, tot i que no va ser tan visible socialment, va tenir una dimensió certament colossal.

L’any 2014 el percentatge d’inversió en R+D+I al nostre país va ser del 0,32% del PIB, molt allunyada de la mitjana espanyola (1,24%) i europea (2,02%). De fet, països com Uganda (0,50% el 2010), Senegal (0,54% el 2010) o Kènia (0,98% el 2010) inverteixen més en R+D+I que les Illes Balears.

Aquestes dades són, sobretot, un símptoma de l’absència clamorosa d’una estratègia econòmica i social de país. Convé fer un exercici de retrospectiva. Quin és el model que ens hem trobat?

El model de creixement dels darrers anys en aquest país ha estat centrat excessivament en la reproducció de l’actual turisme de masses. Ens hem de qüestionar la viabilitat futura d’aquest model i de les conseqüències socials, laborals i mediambientals que té a la llarga. La pèrdua relativa de benestar econòmic en els darrers 20 anys ha estat dramàtica: hem passat del primer lloc de l’Estat en renda per càpita en els anys 80 (quan venien 6 milions de turistes), al 7è lloc actual (ara ens visiten més de 14 milions de turistes anuals).

És un fet incontestable: l’excessiva dependència global del turisme de masses i els efectes negatius derivats de la congestió i la saturació fa que les Illes Balears tinguem una economia cada vegada més ineficient i insostenible. I, a més, injusta: els beneficis de l’activitat econòmica queden en unes poques mans, i no es genera una prosperitat compartida.

El Govern ha constatat aquests problemes i per això s’ha marcat com a objectiu prioritari aconseguir que les Illes Balears siguin un país sostenible des del punt de vista mediambiental, econòmic i social. Per això, cal promoure una nova definició del model econòmic de les Illes Balears. Aquest nou model, al nostre entendre, s’ha de basar en 2 premisses: en primer lloc, un progrés econòmic fonamentat en el diàleg i en la concertació socials, que generi prosperitat compartida i garanteixi els drets socials i econòmics de tota la ciutadania; i en segon lloc, una economia més diversificada i més competitiva, que continuï recolzant en aquells punts en què som més forts, i que alhora sigui capaç de reinventar-se per projectar-se cap al futur.

Millor turisme, més innovació i més indústria exportadora

Per aconseguir-ho, hem d’actuar decididament en tres àmbits. En primer lloc, hem d’impulsar un model turístic millor, basat en el concepte de turisme sostenible: orientat cap a la qualitat i no cap a la massificació, com fins ara. Que generi menys impacte en el territori i consumeixi menys recursos al mateix temps que guanyi competitivitat. També cal potenciar la innovació i la recerca com a motors del creixement dels nous sectors econòmics vinculats a la societat del coneixement i a les indústries emergents. Finalment, s’ha d’impulsar la indústria exportadora, en el marc d’un necessari pla d’indústria.

S’han de proposar uns eixos d’actuacions permanents, assenyalar uns objectius concrets i avaluables, crear un organisme democràtic de seguiment i avaluació i garantir la informació i la implicació màxima de la ciutadania, tant en el disseny del model com en la seva progressiva aplicació.

Pel que fa a l’impuls d’un model turístic sostenible, hem aprovat l’Impost del Turisme Sostenible (que es començarà a cobrar a partir de l’1 de juliol, i amb el qual es podran finançar projectes per pal·liar la petjada ecològica del turisme i per orientar el sector cap a la sostenibilitat, el producte de qualitat i la innovació). També estam preparant una nova normativa que, a banda de regular l’anomenat “lloguer turístic”, estableixi un sostre global de places turístiques per tal d’evitar la saturació i per garantir l’accés a l’habitatge per part dels residents. A més, en el futur la Llei General del Turisme Sostenible regularà una sèrie d’aspectes per completar el nou model.

En relació a la innovació i la recerca, tenim ben present que la investigació de qualitat, mitjançant la creació de coneixement, constitueix un dels motors de progrés i benestar de les societats avançades. En un sistema sanejat d’R+D+I el teixit investigador produeix coneixement i la valorització d’aquest mitjançant el sistema d’innovació, en millora la competitivitat i diversifica l’economia.

Després de l’enfonsament quasi absolut del suport a les polítiques de R+D+I a les Illes Balears per part del Govern Bauzá, ara recuperam la inversió en aquest àmbit (un 11% més en el pressupost de 2016), amb l’objectiu d’acostar els percentatges a la mitjana europea. Hem d’establir un acord de país: el suport a la recerca i la innovació ha de ser una qüestió d’estat per les Illes Balears. No podem tolerar continuar amb xifres d’inversió en R+D+I més similars a països del 3r món que als països desenvolupats.

Cap a un nou model de país: Les Illes Balears, illes sostenibles

El nostre país necessita diàleg, consens i un Govern que governi pensant en tota la ciutadania, i no al servei d’uns pocs; i que al mateix temps tengui una visió a llarg termini de quin ha de ser el futur d’aquest país.

Les Illes Balears, per la seva trajectòria, ubicació, coneixement, podrien ser un model singular d’arxipèlag-regió, un país format per quatre illes, solidari amb el planeta, just amb els habitants i amb capacitat sostenible per atendre els visitants. Volem aconseguir un model de país diferenciat en el context de la Mediterrània, obert a la col·laboració internacional.

Xerram d’un model de país que ens permeti convertir la crisi en una autèntica oportunitat per millorar la vida de les persones, i per millorar el conjunt del nostre ecosistema insular. Un model que rompi la imatge negativa de la “balearització” i aporti una visió positiva de la nostra terra i que sigui un motiu d’orgull de la ciutadania.

En això estam. Aquest Govern aposta decididament per redefinir el model econòmic d’aquesta terra per poder construir entre tots la societat moderna, justa i innovadora a què aspira la immensa majoria de la ciutadania. Aquest és el meu compromís.

Documents adjunts

  • Un nou model econ (OpenDocument Text – 696.3 kB)

    Version OOo Writer de cet article