LES SUBVENCIONS DE L’ESTALVI ÈTIC DE CAIXA COLONYA

Maties Bennàssar*

El passat 25 d’abril es celebrà l’acte oficial de concessió de subvencions de l’estalvi ètic de Caixa Colonya a l’edifici de l’ONCE de Palma. Es llegiren els resultats de 2015 de l’estalvi ètic. Pel seu interès reproduïm algunes dades publicades a la pàgina web de Colonya, sobre l’evolució d’aquest producte pel que fa de l’any 2004 a l’any 2014.

Els dipòsits col·locats a l’estalvi ètic han passat de 7.297.068 € l’any 2004 a 62.970.956 € el 2014. De 1.058 llibretes s’ha passat a 8.274 en el mateix període. De 430 comptes corrents a 4.162. El dipòsit mitjà de 4.904 € a 5.024 €. I el percentatge del volum de dipòsit de l’estalvi ètic sobre el total de depòsits de Caixa Colonya, ha passat del 3,46% l’any 2004 al 14,60% l’any2014.

La dotació del fons de donacions ha evolucionat dels 38.232 € de l’any 2004 al 234.653 € de l’any 2014. I el de les subvencions de 33.050 € a 142.721 €. Es concediren 11 subvencions el 2004 i han arribat a 93 l’any 2014. Per finalitats s’agrupen de la següent manera: Assistencial: 98.993 € i 63 entitats; Economia Social i Solidària 11.112 € i 6 entitats; Cooperació al 3er. Món: 12.016 € i 9 entitats; Sostenibilitat i Medi Ambient: 7.800 € i 5 entitats; Cultura i Alternatiu: 12.800 € i 10 entitats.

Per l’any 2016 l’Ateneu Pere Mascaró ha rebut una subvenció de 1.500 € per realitzar un seguit de treballs sobre la necessitat d’un canvi de model econòmic a les nostres Illes i com treballar per aconseguir un model més eficient, més just i veritablement sostenible. De moment la realització de les Jornades sobre el present i futur del nostre turisme i la publicació, en paper, del número 50 de L’Altra Mirada, dedicada de manera monogràfica al canvi de model econòmic a les Illes, han pogut minorar les seves despeses amb l’ajut de la subvenció concedida.

Cal destacar el compromís econòmic de Caixa Colonya amb les nostres Illes i el gran mèrit de mantenir la filosofia inicial, com a caixa d’estalvi amb finalitats socials i arrelada al propi territori, del seu fundador Guillem Cifre de Colonya. De fet és una de les dues caixes que queden a tota Espanya com a tal, després de la fulminació de les caixes d’estalvi anteriors, sota l’excusa de la crisi bancària i per a major interès de les grans entitats bancàries, afavorides per la reducció de la competència.

La eliminació a gran escala de les caixes d’estalvi a Espanya, no tan sols és una mala notícia econòmica, també ho és per la reducció del doblers que destinaven als Fons Social i que beneficiaven a moltes entitats sense afany de lucre. Així ho evidencià el President de la Caixa Colonya Josep Antoni Cifre, en la seva intervenció de presentació de l’acte. Les Fundacions de les antigues caixes, estan fent unes funcions noves que no tenen res a veure, o cada vegada manco, amb el que eren els antics fons socials. I això ho sofreixen les entitats i els serveis que ofereixen, que cada vegada reben manco subvencions, no tan sols per les retallades obligades de les administracions públiques, sinó també de les voluntàries dels grans bancs.

L’estalvi ètic és ja un producte consolidat a Caixa Colonya i una experiència pionera de banca ètica. Els desitjam molts d’èxits i que puguem compartir amb ells el llarg camí cap a una societat més justa, més solidària i més sostenible.

Documents adjunts