No tots volem cotxe!

Però si de vegades en necessitam un: Millor elèctric i compartit*

Alex Duran*

La mobilitat de les persones és una necessitat. Per fer la nostra vida quotidiana ens hem de moure d’un punt a un altre, més a prop o més enfora, a peu o en vehicle. Però a Mallorca hi ha un mode que domina tots els altres: el c
otxe. Malgrat ser una illa petita i tenir una densitat de població relativament alta –que hauria d’afavorir el transport públic –, resulta que tenim un dels índex més alts d’Europa de cotxes per habitant: dos per cada tres habitants, sense comptar els cotxes de lloguer ni vehicles comercials. Els cotxes han acabat transformant el nostre paisatge i territori.

No obstant, hi ha molta de gent que no necessita el cotxe per moure’s cada dia. A Ciutat i als pobles es disposa en major o menor mesura d’opcions com anar a peu, en bici, en bus o en tren. Però per a certs trajectes no hi ha més opció que anar en cotxe. Per això tothom tendeix a comprar-se un cotxe i acaba movent-s’hi pertot. Una vegada comprat un cotxe, s’aprofita al màxim fent trajectes molt curts que no serien estrictament necessaris.

Malgrat això, els cotxes romanen aparcats el 90% del temps. Això, econòmicament i ecològica és una ineficiència i un malbaratament de recursos. Ser propietari d’un cotxe no és un bon negoci perquè implica moltes despeses i maldecaps per al seu manteniment. Però la noció de propietat està molt arrelada i molta gent considera tenir cotxe una qüestió essencial per a la seva vida, sigui real o sigui com a símbol d’estatus social.

Avui, amb les noves tecnologies sorgeixen noves oportunitats, també en la mobilitat. Per a moltes gestions ja no ens hem de desplaçar: amb Internet podem realitzar-les, rebre serveis o fer compres de productes perquè ens arribin a casa. També, les noves tecnologies ens faciliten implantar allò que en molts països europeus fa dècades que tenen: el cotxe de propietat compartida o carsharing.

Amb el cotxe compartit, els socis usuaris tenen diversos cotxes a disposició a prop i només paguen pel temps d’ús. I res més. Totes les càrregues econòmiques de tenir un cotxe desapareixen i només s’ha de pagar un lloguer per períodes curts de temps: des d’uns minuts fins a dies. El cotxe compartit funciona bàsicament a través de reserves per internet o telèfon, s’empra el vehicle a les hores reservades i es paga només per l’ús que se n’hagi fet. Totes les despeses ja estan incloses en les tarifes (energia, manteniment tècnic, aparcament, assegurança, etc.) i com a usuaris/es no ens haurem de preocupar de res més.

Aquest és l’objectiu principal d’Ecotxe, la cooperativa de cotxe elèctric compartit. Ecotxe vol fer-ho de forma sostenible, tant socialment -en una organització que mira per la col·lectivitat i no per l’interès propi- com mediambiental -aprofitant que els vehicles elèctrics poden ser impulsats per energies renovables, no emeten gasos i fan molt menys renou.

L’objectiu principal és facilitar la mobilitat de les persones però sense dependre de totes les càrregues que suposa tenir un cotxe en propietat. I ho feim combinant-ho amb el transport públic, la bicicleta o els nostres peus. Volem una mobilitat sostenible, apostant pel transport públic, per la mobilitat ciclista, per l’ús de l’espai públic en favor de les persones i no dels cotxes aparcats. Ecotxe és un complement del transport públic i mútuament es reforcen: com més transport públic, menys necessari es fa tenir cotxe propi i més atractiu és compartir-lo. I viceversa. També, el cotxe compartit que promovem des d’Ecotxe allibera espai públic ja que per cada cotxe compartit s’eliminen entre 10 i 15 cotxes particulars.

Ecotxe es va presentar en setembre del 2015 a Palma durant la Setmana Europea de la Mobilitat i ja som prop d’un centenar de sòcies i socis de la cooperativa. Per ser soci/a, només s’ha de fer una aportació única al capital social de 100 euros, retornable en cas de baixa. Allà on hi hagi gent suficient que necessiti moure’s puntualment en cotxe, Ecotxe és una opció més econòmica i més sostenible. A la resta d’Europa fa estona que funciona. Ara arriba Ecotxe perquè a Mallorca també funcioni.

Més informació i per fer-se soci/a:

www.ecotxe.coop

Documents adjunts