XI Congrés de l’STEI Intersindical

Miquel Gelabert Genovart*

Secretari General de l’STEI Intersindical*

Els di
es 13 i 14 de maig, l’STEI Intersindical vàrem celebrar l’XI Congrés. Com a cada congrés, vàrem treballar la ponència d’Estatuts i Organització i la ponència d’Acció sindical. També es va elegir la nova Comissió Executiva, formada per 15 persones i el Consell Plenari Intersindical.

Pel que fa als Estatuts, destacar el mandat sorgit del Congrés de la creació de dues seccions dins el sindicat: personal jubilat i joves.

Ens reafirmam com sindicat: unitari, democràtic, assembleari, autònom, nacional de les Illes Balears, de classe, sociopolític, ecologista, internacionalista, integrador i feminista.

Els Estatuts també recullen la constitució de quatre comissions de treball: medi ambient, solidaritat i cooperació, formació interna i salut laboral.

Pel que fa a l’Acció sindical, destacam part del seu contingut:

 • Som la quarta força sindical en termes de representativitat de les Illes, amb un 4,3% del total de representants. Ens precedeixen les confederacions estatals UGT (37,3%), CCOO (33%) i USO (10,8%). El nostre potencial de creixement és molt gros si tenim en compte la nostra quasi testimonial presència al sector privat, tret de l’ensenyament privat i concertat. El fet de no ser un sindicat corporatiu i de tenir un espai sindical propi i únic ens obre molt el camí a recórrer.
 • Som conscients que algunes vegades per demèrits propis dels sindicats i altres, la majoria, per una campanya premeditada contra l’organització de la classe treballadora per part de governs submisos als interessos del capital, hi ha un desprestigi social de les organitzacions sindicals. Però davant les adversitats també hi ha les oportunitats. I aquest desprestigi del món sindical, en general, ha de suposar una oportunitat per al nostre model sindical.
 • Fa quasi 40 anys que el nostre sindicat treballa de manera constant, dia a dia, amb errades i encerts, però conscient que només des de l’organització de la classe treballadora i creant consciència col·lectiva, en una societat massa individualista i individualitzada, és possible i necessari combatre tot allò que no ens permet exercir els nostres drets i deures. Perquè, abans que treballadores o treballadors en actiu o no, som persones que pertanyem a una societat i no ens podem desentendre dels drets i deures que hi hem d’exercir.
 • L’acció sindical de l’STEI Intersindical ha de servir com a eina de transformació social. Interactuam amb persones treballadores que tenen una dimensió social que cal reivindicar, ha de servir per revertir totes les mesures que atempten contra la dignitat de la classe treballadora, ha d’alçar la veu i actuar contra l’explotació laboral a qualsevol àmbit i ha de descobrir els vertaders responsables de les deficiències del rumb socioeconòmic de les Illes Balears. I només a partir de la conscienciació, la formació, la informació, el compromís i l’acció, ho podrem aconseguir.
 • Com a sindicat de classe i nacional, l’STEI Intersindical forma part de moltes de les plataformes socials que sorgeixen en matèries diverses i totes elles per aconseguir un món millor, més just, socialment i econòmicament, i respectuós amb el medi ambient. Un aspecte important de la presència i treball de l’STEI Intersindical a les distintes plataformes unitàries i les diferents lluites ciutadanes és procurar que aquestes facin del català la llengua vehicular per donar a conèixer les seves reivindicacions a la societat. La pedagogia en aquest aspecte és fonamental i l’absència de l’STEI Intersindical en aquests àmbits faria, en alguns casos, que la nostra llengua quedàs relegada a un segon terme i fins i tot, a vegades, totalment ignorada.
 • El canvi climàtic, el TTIP, la pobresa en totes les seves dimensions, les desigualtats, l’onada migratòria i la crisi dels refugiats, l’economia submergida, entre d’altres, són temes que ens han d’ocupar i preocupar.
 • També des de l’STEI Intersindical hem de fer autocrítica i reflexió en els àmbits o en els centres de treball on hem perdut representació. Només des de l’autocrítica i la reflexió constant podrem assolir l’objectiu de créixer; només així podrem detectar els punts febles de la nostra acció sindical, per poder refer-nos.
 • Massa sovint, el dia a dia no ens permet trobar moments de reflexió, d’anàlisi i de programació de l’acció sindical. Cal trobar aquests espais temporals perquè també són moments cabdals per a la millora de la nostra acció sindical.
 • Hem de treballar per consolidar el procés de normalització de la llengua i la cultura catalanes, per poder viure plenament la nostra identitat nacional i cultural, per aconseguir la igualtat de drets de totes les comunitats lingüístiques d’Europa i això passa per defensar l’obligatorietat del coneixement del català dins el seu territori. Treballar per la pervivència de la llengua a tot el domini lingüístic i continuar creant vincles i llaços entre totes les entitats i organitzacions sindicals i cíviques que ajudin a construir la nació completa.
 • Seguirem reivindicant un nou model de finançament de la nostra Comunitat per part de l’Estat. Calen més recursos econòmics estatals cap a les Illes Balears. Les inversions en drets bàsics i universals com l’Educació i la Sanitat han d’augmentar considerablement, així com també en els Serveis Socials. L’espoli fiscal al qual ens sotmet l’Estat espanyol ens ha de preocupar i ocupar en la nostra acció sindical.

Documents adjunts

 • XI Congr (OpenDocument Text – 129.9 kB)

  Version OOo Writer de cet article