Ajudes per a instal·lacions d’energia renovable i rehabilitació energètica: L’autosuficiència energètica, una passa més a prop

Joan Groizard*

Director General de Canvi Climàtic Govern de les Illes Balears*

Una de les parts fonamentals de la necessària transició energètica és l’entrada de la ciutadania al món energètic, no com a simples consumidors sinó també tenint-hi un paper actiu, per exemple com a productors. A més, sabem que el paper de l’autoconsum d’energies renovables, apropant la generació al consum i aprofitant espais ja construïts, ha de ser la primera passa per augmentar la proporció de renovables al país.

Tot això evidentment depèn, per una part, de que les Administracions creïn les condicions perquè la ciutadania pugui donar aquesta passa, però no basta amb això. També és necessari que la pròpia ciutadania vulgui fer-la, vulgui apostar-hi i implicar-s’hi.

Ara s’obri una possibilitat en aquest sentit. Al Bolletí Oficial de les Illes Balears es va publicar, el passat 24 de maig de 2016, una línia de subvencions per a instal·lacions de generació d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum per a particulars.

Es subvenciona el 50% de la instal·lació (amb uns límits), la qual cosa podria suposar que una instal·lació d’1kW (uns 10 metres quadrats) passàs de tenir un cost d’uns 1500 a 750€. Això també suposa que aquesta inversió es recuperaria en menys temps – gràcies als estalvis en la factura de la llum –, encara que no es faci servir el 100% de l’energia que generi la instal·lació durant les hores de sol.

Cal recordar també que les instal·lacions de menys de 10kW no han de pagar impost al sol, i que des del Govern de les Illes Balears hem eliminat la taxa administrativa i uns costos addicionals d’estudi de connexió, per facilitar-ne la posada en marxa.

Així mateix, s’han tret dues altres línies de subvenció per a afavorir l’estalvi energètic i l’autoconsum:

Hi ha una línia d’ajudes per a autoconsum per a petites instal·lacions (de fins a 20kW) per a empreses, a les quals es subvenciona un 30% de la inversió. Si funcionen durant les hores de sol, les empreses tenen major capacitat d’aprofitar l’energia que es genera, i per tant recuperar la inversió en menys temps.

A més, està previst treure en breu una línia d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis residencials, que pot suposar millorar l’envoltant tèrmica, incorporar renovables o millorar les instal·lacions tèrmiques dels edificis. Això permetrà millorar les condicions de confort dels habitatges de les illes així com el seu consum energètic, que ha de ser una part fonamental de qualsevol plantejament energètic.

Si bé no hem resolt les qüestions estructurals que frenen la transició energètica, amb aquestes petites passes es permet a la ciutadania pot començar a apropiar-se del sistema energètic. Ara és fonamental que aquestes línies d’ajuda es facin efectives i es puguin aprofitar, perquè la transició energètica sigui passi d’un concepte teòric a la realitat.

Tota la informació de les línies d’ajuda es pot trobar a la web de la direcció general d’energia i canvi climàtic:
www.energia.caib.es

Documents adjunts