El Fòrum es constitueix en una associació de 3r nivell

Antoni Aguiló*


Me diuen que el “Fòrum” ja s’ha fet gran, que desprès d’uns anys de caminar, debatre, treballar..., s’ha consolidat. Record com una fita important l’estudi que va realitzar el sociòleg Pau Obrador, va ser una eina important per alimentar el saber què érem i quin paper tenim. Una societat ben vertebrada, activa, amb participació social, on les persones troben canals d’expressió de les seves inquietuds, de construcció del “bé comú” segur que avançarà cap a models de convivència i solidaritat més estructurats. Segur que sempre hi haurà reptes, passarem per alts i baixos i haurà moments d’estancament, però l’important és no aturar-se, aprofitar les oportunitats, teixir relacions i projectes en comú. Des de lluny miro amb alegria aquest caminar i esper que tingui una vida llarga i profitosa!!!

Antoni Carreras, fundador del Fòrum d’ONG de Menorca

Quito – Equador

http://
forumetsmenorca.org

Dissabte 30 d’abril va tenir lloc la constitució formal del Fòrum d’Entitats del Tercer Sector de Menorca (Fòrum ETS Menorca) com associació de 3r nivell. Això ha estat resultat d’un debat intern en els darrers anys sobre la conveniència de disposar d’una personalitat jurídica pròpia, després de venint treballant des del 1999 des d’una estructura informal. La necessitat de comptar amb un compromís més estable entre les entitats i el Fòrum ETS Menorca, de ser formalment constituïts per participar en espais de participació ciutadana de les institucions i de comptar amb finançament propi per portar a terme diferents projectes, van declinar definitivament la balança cap a aquesta decisió.

Han estat 12 les entitats que han constituït el Fòrum ETS Menorca: Càritas, Creu Roja, Líthica, ONCE, Amics de la Mar, Cooperativa San Crispín, GOB, Fòrum 3r Mil·lenni, APAEM, Associació de Veïns des Castell, Fra Roger Gastronomia i Veterinaris sense Fronteres. Però aspiram a que s’hi adhereixin moltes més, de fet ja s’hi afegit la Federació d’Associacions de Veïns de Menorca i, en tràmit, la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’alumnes de Menorca.

El camí de la unió dintre d’una estructura formal és el que han seguit entitats a dia d’avui reconegudes per la seva tasca, com són el TSSIB i la Taula TSS de Catalunya. Per nosaltres ens serveix de referent, però mantenint la nostra particularitat, com és l’heterogeneïtat de les entitats que hi participen.

I a partir d’ara, què? Doncs seguirem amb la mateixa filosofia que va portar a fundar el Fòrum d’ONG de Menorca l’any 1999: coordinar i defensar millor allò que afecta el teixit associatiu i l’economia social, aconseguir un major pes i presència en la vida ciutadana i transformar la societat. I això, com es concreta? En un pla estratègic 2016-19. A curt termini tenim diferents accions plantejades. Un àmbit destacat és l’educatiu. Per al proper curs ja tenim preparat un taller de tres sessions per explicar l’associacionisme en els centres educatius. També participam en el Consell Escolar de Menorca, on treballem per posar en valor els actius que tenim d’educació no formal i impulsar programes d’aprenentatge i servei. En l’àmbit institucional, s’estan configurant a nivell insular òrgans de participació ciutadana, com el Consell d’Illa o el Consell Econòmic i Social, on el Fòrum ETS Menorca sembla que hi podrà tenir un paper important a l’hora de transmetre la veu unida de l’associacionisme. Finalment, arran de la recent visita de Miquel Rosselló i Jordi Ibañez de FIARE, programarem per a la propera tardor unes jornades de finançament ètic per a les entitats i empreses d’economia social.

Tots tenim clar que la feina de les associacions és i serà important per a les oportunitats dels nostres fills i néts. I els que estimam Menorca i hem estat testimonis dels seus avatars dels darrers anys constatam quant de bo hi ha en la relació de l’illa amb les entitats. I en sembla que enfortir la relació entre les entitats és beneficiós per a tots, perquè podem aprendre uns dels altres, perquè compartim interessos, perquè podríem sumar esforços, i ser més eficients amb el patrimoni que aportam a la vida de Menorca. El Fòrum tindrà una vida llarga i profitosa si som capaços d’anar units en aquesta aventura.

Documents adjunts

  • El F (OpenDocument Text – 88.9 kB)

    Version OOo Writer de cet article