Joaquín Miras, Praxis Política y Estado Republicano. Crítica del republicanismo liberal.

Barcelona: El Viejo Topo, 2016

Pep Traverso

La revista és a punt de tancar edició i no dóna temps a una lectura pausada del darrer llibre de J. Miras però no em resisteixo a recomanar la seva lectura, l’autor és un valor segur i la reflexió que aquí se’ns presenta val molt la pena, especialment en aquests temps d’ebullició electoral gairebé permanent.

Com se’ns diu a la contraportada, Miras és filòleg i comunista marxista. Un dels grans coneixedors de la filosofia de Hegel i de la tradició de pensament marxista que té entre les seves fites principals, Marx, per suposat, Gramsci i Luckács.

El llibre està conformat per dos llargs texts; el primer s’anomena Dos concepciones políticas opuestas: La política como ciencia o la política como praxis. Es tracta aquí d’una crítica de la política com majoritàriament s’entén als nostres dies, és a dir, com l’acció institucional duita a terme per elits intel·lectuals i professionalitzades en mans de les quals els ciutadans deixen els assumptes de la res pública. “Política entendida como ciencia o episteme.”

Enfrontada a aquesta teoria aristocràtica, una altra, que considera la societat republicana com la “comunidad cuyo fundamento estaba en la cultura material de vida que organizaba el vivir de las personas que constituían la comunidad.” (10) El coneixement i rescat d’aquesta darrera es considera necessària per a la transformació profunda i real de la nostra societat.

La segona part del llibre porta per títol La república es una cultura común de vida. Crítica del republicanismo liberal. Aquí, com diu l’autor, s’intenta posar en contacte el lector amb materials, moments concrets d’aquesta tradició republicana i democràtica que neix a la polis grega i a la filosofia d’Aristòtil, es reelabora a la modernitat amb Francisco de Vitoria de l’escola de Salamanca i es desplega amb la Revolució Francesa, Hegel, Marx i Gramsci. A l’hora d’apropar-se a aquesta tradició se’ns demana tenir present la nostra experiència política i de vida social: “Me permito interpelar, particularmente, su experiencia [la del lector] sobre la evidente inanidad de las prácticas políticas inspiradas en la ideología liberal, cuyo fracaso y hundimiento están ante nuestros ojos […]” (11)

Por mi parte, en correspondencia con el lector y para no defraudarle en la confianza inicial, depositada al entrar en el texto para dialogar con el mismo y considerar sus argumentos, he tratado de elaborar mis ideas con el máximo rigor y exponerlas con la mayor claridad que me han sido posibles” (11)

Estem ben segurs que el lector no quedarà defraudat. Res més, bona lectura, bones lectures i bon estiu.

Documents adjunts

  • Joaqu (OpenDocument Text – 415.3 kB)

    Version OOo Writer de cet article