La importància d’un nou finançament

Josep Valero*

de la Fundació Ateneu Pere Mascaró*

El passat 20 de juny es presentà a Palma el següent manifest signat per diferents entitats de la societat civil illenca:

PER UN FINANÇAMENT JUST I NECESSARI PER A LES NOSTRES ILLES

Les bones voluntats en política es manifesten en compromisos clars i en la correcta assignació de recursos per a poder executar les prioritats establertes. No volem una campanya electoral d’ambigüitats ni de declaracions genèriques. Les Illes Balears estan perjudicades per un sistema de finançament que escafeix les possibilitats d’actuació de les administracions públiques, impedeix el correcte funcionament dels serveis públics, la dinamització de l’activitat empresarial i econòmica.

Els sotasignats, entitats de la societat civil de les Illes Balears, que creuen representar el sentir absolutament majoritari de les seves persones associades i probablement d’una part molt representativa de la ciutadania de les nostres Illes, volem demanar a totes les candidatures que es presenten a les eleccions generals del 26 de juny, que es comprometin a complir les següents reclamacions:

1.- Exigir el compliment immediat de les inversions estatutàries previstes fins a l’aprovació definitiva d’un Règim Especial de Finançament de les Illes Balears.

2.- Aprovar un Règim Especial Balear (REB), consensuat amb la societat civil de cada illa, que contempli de manera objectiva els costos de la insularitat i la plurinsularitat.

3.- Negociar un nou sistema de finançament de les comunitats autònomes que elimini les discriminacions actuals i deixi de perjudicar a les Illes Balears.

4.- Assegurar en els Pressuposts Generals de l’Estat al llarg de tota la legislatura, un grau d’inversions públiques suficients i coordinades amb la planificació general del Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars.

5.- Millorar l’eficàcia i l’eficiència de l’actual sistema de recaptació tributària a les Illes Balears, així com modificar el seu actual contingut inequitatiu. Elaborar un pla de xoc contra el frau fiscal i la necessitat de millorar la coordinació i l’actuació conjunta amb l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Amb aquest manifest volem expressar també que no ens conformarem amb les meres promeses electorals. Informarem de manera permanent als nostres associats i associades sobre el grau de compliment dels objectius esmentats. També expressam la nostra determinació d’afavorir i participar en la creació d’una Plataforma estable que lluiti per aconseguir el finançament just i necessari que fa falta per a les nostres Illes.

Illes Balears, juny 2016

CCOO, UGT, STEI (i), FAPA, OCB, PIMEM, Unió de Pagesos, FFAAVV, Fundació Ateneu Pere Mascaró, Fundació Emili Darder, Fundació Gabriel Alomar.

A aquestes entitats cal afegir l’adhesió formal del GOB i l’interès de sumar-s’hi del Cercle Mallorquí de Negocis i del Cercle d’Economia de Mallorca.

Després de realitzades les eleccions, la voluntat dels signats és de seguir ampliant l’abast d’entitats adherides i que a cada illa, sorgeixin grups de treball específics o plataformes pròpies, per analitzar les especificitats i necessitats insulars, de cara a una millor coordinació de les reivindicacions conjuntes inter-insulars, que caldrà reivindicar a l’Estat central.

Sols s’hi aconseguim una forta, continuada i articulada pressió de la societat civil de les Illes, per reivindicar un nou i més just sistema de finançament per a la nostra comunitat autònoma, podrem posar el tema en el calendari d’urgències a tractar pel nou govern que sorgeixi a l’Estat espanyol. Sembla que el nou període d’incertesa que s’obri després dels resultats de les eleccions, segurament distraurà la urgència d’aquest objectiu. Més que mai, caldrà perseverar en fer sentir la nostra veu, per no caure ni en l’oblit ni en el menyspreu, de la justesa de la nostra reivindicació.

Sens dubte aquest manifest està cridat a ser la petita llavor que permeti avançar en la creació d’una nova consciència cívica, que ens serà del tot necessària per fer-mos sentir com a poble, en la conjuntura estatal tan complicada i adversa que s’albira.

Documents adjunts

  • La import (OpenDocument Text – 94.5 kB)

    Version OOo Writer de cet article