Participació ciutadana i Pressupostos participatius

Joan Forteza *

President de la FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE PALMA*

La participació ciutadana, juntament amb els pressupostos participatius, segurament són l’escenari més democràtic que al dia d’avui tenim els ciutadans, per poder participar de manera activa en la política i en les polítiques que ens afecten a tots, des de les institucions.

Els pressupostos participatius, són un nou instrument que ens dóna la possibilitat de nosaltres mateixos poder decidir, en què invertir els doblers que paguem a través dels nombrosos impostos que, ens tenen sotmesos les administracions públiques.

Aquest binomi, de participació ciutadana, acompanyada de pressupostos participatius que, a primera vista dóna la sensació de simplicitat, no ho és tant, per una banda està clar que és un vertader dret que tenim els ciutadans, malgrat fins al dia d’avui els partits polítics ens han privat d’ell, però també constitueix un vertader exercici de responsabilitat doble.

Per una banda la responsabilitat política derivada de les pròpies institucions, d’arbitrar uns pressupostos participatius que no tinguin la semblança d’un concurs d’idees, que convidin a la participació activa, i que estiguin ben dotats pressupostàriament que no tinguin la semblança d’una almoina justificativa. Però per altra banda, sense cap dubte, que els ciutadans també tenim sa nostra part de responsabilitat (a més democràcia, més responsabilitat) i no és altra que la nostra participació activa i responsable.

La Federació d’Associacions de Veïns de Palma, és l’entitat que, des de sempre, més ha lluitat i defensat que els ciutadans de Palma puguin tenir uns “Pressupostos Participatius Reals”, amb un model i uns projectes que neixin i formin part des del seu mateix inici, del debat dels propis Consell de Barri, i que a través dels Consells de Districte, arribin finalment al Consell Social de la Ciutat i al propi Ajuntament.

Tot i això dotats d’un percentatge que representi com a mínim un 2% del pressupost total de l’Ajuntament, de tal manera que els projectes presentats puguin tenir vertadera magnitud i interès per tots els barris de Palma i el conjunt de la ciutat.

Des del punt de vista veïnal, aquest és el procés i el recorregut més democràtic i participatiu, per de mica en mica els ciutadans i les entitats, puguin participar en la política i en les polítiques, i d’aquesta manera defensant els interessos general de tots i anar construint la ciutat modèlica que volem.

Documents adjunts

  • Participaci (OpenDocument Text – 28.7 kB)

    Version OOo Writer de cet article