Una llei arc de sant Martí necessària, útil i completa que espera ser implementada

Jan Gómez*

President de Ben Amics*

FOTO Parlament Illes Balears 17 maig 2016

Dimarts 17 maig del 2016 vàrem contemplar des de les grades del Parlament de les Illes Balears com s’aprovava l’articulat de la Llei per Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals i per Eradicar la LGTBI fòbia, amb una àmplia majoria i el consens de tots els colors parlamentaris.

Una llei que es va sembrar el desembre de 2014 i que s’ha anat regant durant el 2015 amb les aportacions d’associacions, institucions, partits polítics, personalitats del col·lectiu LGTBI i per tota la ciutadania. Hem vist com agafava a la terra amb aquest verd esperança que il·luminà les butaques del Parlament i ara hem de seguir regant, abonant i guiant el camí perquè creixi recta, forta i es converteixi en un marc legal i jurídic efectiu que ens permeti construir una societat més justa, més democràtica i més respectuosa amb la diversitat.

Des de Ben Amics considerem que s’ha fet un treball fabulós ja que gràcies a la coordinació dels diferents agents polítics i socials de les nostres illes hem elaborat un articulat molt complet i que abasta tots els àmbits de la vida pública i privada.

Entre les propostes més importants i innovadores es troba l’elaboració d’un protocol d’actuació mèdica davant els casos de nadons intersexuals procurant evitar la mutilació genital per re-asignar-los el sexe que estipula un ’gabinet d’experts’, d’aquesta manera aconseguim que es conservi la integritat física del menor fins que pugui expressar la seva identitat de gènere i que pugui prendre una decisió sobre si vol començar un procés quirúrgic o no.

Una altra qüestió molt rellevant tenint en compte que encara a dia d’avui l’Organització Mundial de la Salut (OMS) segueix considerant la transsexualitat com una malaltia mental (classificada en el DSM-5 com disfòria de gènere) és que la llei estableix el reconeixement i el tracte digne a totes les persones transsexuals independentment de si han passat per un procés mèdic o no.

També s’inclou l’atenció sanitària de forma integral centrada en el problema social que suposa la transfòbia i no enfocant la mirada cap a la persona transsexual amb un alt grau de control i supervisió que resulta estigmatitzant i infantilitza a les persones transsexuals. Aquest dret fonamental del desenvolupament de la persona d’acord a la seva identitat de gènere es reconeix també als i les menors trans.

La llei arc de sant martí desenvolupa una sèrie d’infraestructures i protocols que abasten des de la creació d’un Consell LGTBI amb paper consultiu del Govern i amb potestat per recomanar l’elaboració de polítiques públiques dirigides a la inclusió i el foment de la diversitat com a forma d’enriquir la nostra societat .

Un protocol important a dissenyar és el que ha d’establir com s’efectuen les actuacions policials en casos de Delictes d’Odi per dotar els cossos de seguretat d’una eina que els permeti garantir una atenció respectuosa a la diversitat ja que aquest tipus de delictes comporten un tracte especialitzat a les víctimes que en la majoria d’ocasions a més de la pròpia agressió temen un tracte indigne o poc respectuós per part dels cossos de seguretat.

El pilar fonamental i vertebrador d’aquesta llei a més del reconeixement de drets, és l’educació i per això s’estableixen diverses actuacions en aquesta línia tot i que la pròpia llei està elaborada amb finalitats educatives i de transformació social.

Hem fet que broti, ara hem de col·laborar perquè creixi, exigir que es regui i en el seu degut moment recollir els seus fruits en forma de drets ja que fins que no s’implementi a nivell pràctic i real només ens quedarà l’esperança de veure els fruits .

Documents adjunts