Cercant la co-responsabilitat en la conservació

Núria Llabrés*

del GOB Menorca*

Una gestió agrària responsable per a la seva viabilitat present i futura.

Sovint es considera la conservació del territori com a tasca exclusiva de l’Administració, a través de la delimitació i aprovació de figures de protecció, com puguin ser els Parcs Naturals, Espais Naturals Protegits, les Reserves Marines, les zones ANEI, etc. Però, pretendre deixar tota la responsabilitat de la protecció del territori en mans de les institucions públiques, és probablement un error.

Vivim en un territori modelat per l’activitat humana, gaudim d’un paisatge que s’ha anat configurant al llarg dels anys i que, bona part d’aquest, està gestionat per l’activitat agrària. Els canvis que es van produint en aquest sector, sobretot la seva intensificació o el seu abandó, es tradueixen en impactes ambientals i sobre el paisatge, tant íntimament relacionat. El què pretén la custòdia del territori és implicar a propietaris, gestors i usuaris en la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics.

A Menorca, aquesta implicació de la societat en la conservació s’ha trobat de la mà del sector agrari. Des de fa més de 10 anys, el GOB Menorca treballa la línia de la custòdia agrària com a eina per aconseguir compatibilitzar l’activitat agrària amb la preservació dels valors naturals més destacats de l’illa.

A través d’un acord privat i voluntari, l’anomenat acord de custòdia, entre els propietaris i gestors de finques agràries i el GOB, s’aconsegueixen implementar tota una sèrie de pràctiques agràries que tenen tant beneficis per a la viabilitat econòmica de les finques, com beneficis ambientals, que afavoreixen valors com la fauna, la flora o el paisatge.

Com a contrapart al compromís que adquireixen les finques en la seva gestió agrària, des del GOB Menorca es treballa en diferents línies estratègiques per a donar-los suport i recolzament en la seva activitat, ja sigui a través cursos de formació, promocionant i generant nous mercats pels seus productes, implicant a la societat en jornades de voluntariat o en visites a finques, o fent actuacions directes, entre d’altres.

Actualment, ja són 27 els llocs que han signat l’acord de custòdia, llocs gestionats per persones que comparteixen una voluntat de contribuir a afavorir als aspectes ambientals de l’illa des de la seva gestió agrària, formant part de la Xarxa de finques agronaturals de Menorca.

Transmetre els valors i les externalitats positives d’una gestió agrària respectuosa amb el medi ambient és fonamental per a fomentar un consum també responsable, des del punt de vista social, ambiental i econòmic.

Perquè una gestió agrària responsable, no només alimenta les persones, sinó que també alimenta una activitat econòmica sostenible, alimenta la identitat mediterrània que ens identifica, preserva la biodiversitat i la cultura del camp i, a la vegada, alimenta l’atractiu turístic i d’oci de la nostra illa. Tot un seguit de valors molt necessaris per una societat que pensa en el seu futur i en el de les generacions que ens segueixen.

Per a conèixer més sobre el projecte i la Xarxa de finques agronaturals pots visitar la pàgina web del GOB Menorca: www.gobmenorca.com

Documents adjunts