Les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró fan balanç del seu primer any juntes

Miquel Rosselló*

President de l’Ateneu Pere Mascaró*

El passat dia 20 de juliol les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró celebraren la cloenda del curs 2015 – 2016, seguint el costum que va posar en marxa l’Ateneu els darrers anys. L’acte se va fer, com cada any, als jardins de Can Alcover i també seguint l’exemple dels anys anteriors va consistir amb una breu exposició de la Memòria d’activitats dels curs a càrrec d’Antoni Marimon i de Miquel Rosselló i una conferència i debat posterior, que continuà mentre els assistents donaven compte de la picada amb què els obsequiava les Fundacions.

Aquest any coincidia que feia 80 anys del cop d’estat feixista que donà peu a la guerra civil i acabà amb la República. Per aquest motiu fou l’espai d’història de les fundacions l’encarregat d’organitzar-lo.

Per la conferència sobre el cop d’estat del 18 de juliol del 36 comptàrem amb un prestigiós historiador, en Pelai Pagès, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que no va defraudar als assistents amb la seva excel·lent intervenció. Fou presentat pel nostre company i també historiador David Ginard. A continuació, el debat entre els assistents també va estar a l’alçada de l’acte.

No pretenc fer una informació exhaustiva de la Memòria d’Activitats, que per una altra banda la teniu a la vostra disposició a http://ateneuperemascaro.org/activitats/activitats-41/cloenda-de-curs-amb-l-interessant.html, però si remarcar alguns aspectes de la mateixa.

Allò més important d’aquesta memòria, sense cap mena de dubte, és la consecució de la confluència orgànica de les fundacions Emili Darder i l’Ateneu Pere Mascaró. Després d’alguns anys de treballar conjuntament hem aprovat i signat un protocol de col·laboració entre les dues fundacions que estableix que les Fundacions coordinaran les seves activitats sense pressuposar que cada una per separat pugui dur a terme les accions que consideri oportú.

De fet, a pesar que l’esmentat protocol el signàrem el 7 de maig, totes les activitats fetes dins aquest curs, del setembre del 2015 al juliol del 2016, s’han organitzat i implementat per les dues fundacions.

S’ha constituït un Consell de les Fundacions, format per 20 companyes i companys, que se reuneix de forma ordinària una vegada al mes i que és l’organisme de direcció de la nova estructura, que a més compta amb un Secretariat Tècnic de cinc companys membres que porta l’execució del treball del dia a dia.

Però qui realment dóna vida i garanteix la continuïtat de les activitats de les Fundacions són les persones voluntàries que participen en al mesura e les seves possibilitats a través de les Àrees, que és l’estructura de la qual s’han dotat les fundacions. I aquestes són:

* Àrea d’anàlisi i elaboració d’alternatives, que s’organitza per espais de treball, que per ara són:

- Espai per un nou model de desenvolupament

- Espai per la renovació i enfortiment del sindicalisme

- Espai d’història.

- Espai de construcció nacional i sobirania.

- Espai per organitzar el bicentenari del naixement de Carles Marx.

* Àrea de debat i divulgació.

* Àrea de formació.

* Àrea de relacions sociopolítiques

* Àrea de comunicació que manté la pàgina WEB: www.ateneuperemascaro.org i edita mensualment l’Altra Mirada, que podeu trobar a www.laltramirada.cat

Aprofit l’avinentesa per convidar-vos a tots i totes els que ho desitgeu a col·laborar amb les fundacions i si voleu posar-vos en contacte o podeu fer a traves de: ateneu.peremascaro@gmail.com.

Documents adjunts