Un esborrany de país. La construcció nacional a les Illes Balears del segle XXI

Calendari de les Jornades*

Joan Colom*
Coordinador de les Jornades*
El calendari per a les jornades sobre construcció nacional que vam anunciar fa uns mesos ja està fixat. Es celebraran al Museu del Calçat d’Inca els propers dies 26 i 27 de novembre. El programa, encara provisional, de les mateixes serà el següent:

Dissabte 26 de novembre

- 9:00 Inici de les jornades i benvinguda a càrrec de les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró

- 9:30/11:30 1a Taula: Balanç històric del mallorquinisme: encerts, errades i limitacions de la construcció nacional a Mallorca i les Balears fins a principi de segle XXI.

- 11:30/13:30 2a Taula: Actualització del discurs de construcció nacional.

- 14:00/16:00 Dinar.

- 16:00/18:00 3a Taula: Estratègies per a construir noves majories socials.

- 18:00/20:00 4a Taula: Quin model de país volem?

Diumenge 27 de novembre.

- 10:00/12:00 5a Taula: Projectes polítics del sobiranisme illenc per a àmbits suprainsulars.

- 12:00/13:00 Acte de clausura de les jornades.

La data màxima per a entregar les comunicacions, que tendran entre 1.500 i 2.000 paraules, serà el dia 11 de novembre a través del correu electrònic de les fundacions.

A cada taula temàtica els autors de les comunicacions tendran uns 10-15 minuts per exposar els seus continguts principals i després s’obrirà un temps de debat. En principi tot plegat no hauria de superar les 2 hores per taula.

Com ja es va dir a la primera circular, cada àmbit temàtic tendrà un coordinador que serà l’encarregat de presentar els ponents, moderar el debat i recollir les principals aportacions dels conferenciants i de les intervencions dels assistents per tal de fer una síntesi amb les conclusions que s’extreguin de tot plegat.

Posteriorment, les conclusions i la síntesi de les taules, seran presentades en format de llibre a un simposi sobre nous enfocaments de les identitats durant la primera meitat del 2017 que servirà de guia per encetar un ampli debat social i polític entorn a aquest tema.