Manifest «PER LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT»

Maties Bennàssar*

Més d’una seixantena d’entitats, algunes d’elles a la vegada agrupacions o xarxes de més entitats, signaren el manifest «Per la Reforma del Sistema de Finançament» Aquest manifest té una redacció inicial del Cercle d’Economia de Mallorca que després s’agrupà amb la plataforma que diverses entitats formaren abans de les darreres eleccions generals.

(Vegeu http://lliureimillor.cat/2016/06/22/manifest-illes-financament-just-necessari/ )

És a dir ha primat la voluntat de voler construir una sola i potent plataforma per reclamar aquest necessari i just nou finançament. Aquesta voluntat i aquest esforç unitari va ser reconegut per Andreu Rotger, president del Cercle d’Economia de Mallorca.

L’argumentari central del manifest reclama: Una revisió de l’actual model de finançament. Un augment substanciós i continuat de les inversions estatals previstes als Pressuposts Generals de l’Estat. La posada en marxa del Règim Especial de les Illes Balears previst al nostre Estatut, que reconegui la nostra insularitat i pluri-insularitat. Que el deute públic que ha tingut que assumir la Comunitat Autònoma, per infradotació de les competències transferides per l’Estat, sigui assumit per ell mateix.

El manifest argumenta de manera raonada i clara el que és una veritat que ja ningú discuteix. Som la comunitat que proporcionalment més aporta a l’Estat i per contra, som els coers en el finançament per capita dels principals serveis públics.

La presencia d’un conjunt tan plural d’entitats al Parlament de les Illes Balears, evidenciava un fet polític de primera rellevància. La batalla pel nou finançament no és una qüestió única dels representants polítics. Pintam massa poc a l’Estat perquè ens facin cas tan sols des de la justícia dels nostres plantejaments. Sols si hi ha una clam unit del conjunt de la societat de les Illes, que faci prou renou i que no pugui ser emmudit a Madrid, tenim alguna possibilitat de capgirar l’actual situació de dependència i espoli.

El Manifest no pot ser simplement una foto on quedi lleig no ser -hi present. El Manifest és tan sols la primera pedra del que ara toca fer. Construir des de la realitat específica de cada illa, i cal insistir amb la importància cabdal d’aquesta base pròpiament insular, una campanya de divulgació i sensibilització sobre el finançament que ens cal i del què és podria fer amb aquests recursos que ens manquen. Cal saber gestionar l’extraordinària unanimitat social que hi ha darrera aquest manifest. Aprofitar l’oportunitat per a conèixer-se i dialogar entre les pròpies entitats. Establir sinergies i complicitats per poder arribar fins al poble més petit, al nucli urbà més allunyat, a la barriada més multicultural. Si hi ha una vertadera feina de base, fins i tot caldria pensar en la possibilitat de fer accions més rellevants a nivell insular, per acabar amb una certa coordinació d’accions inter-insulars.

S’han acabat les etapes dels padrins que se’ns oferien per arreglar les nostres coses a Madrid, perquè ells deien que tenien «bo» No cal ser massa espavilats per veure que padrins de les altres autonomies, també hi són i són més nombrosos. No som els coers per casualitat. Sinó perquè sempre ens han fet el mateix cas que al xiulet del sereno. O reclamam el màxim d’units els que ens pertoca o ningú ens ho regalarà. El manifest es prou clar amb aquest sentit.

Tenim un gran repte al davant. Cada entitat que ha firmat el manifest sabrà el que pot i vol aportar per a construir aquest necessari esperit col·lectiu reivindicatiu. Una negociació política sense força al darrera, quan hi ha interessos econòmics i territorials tan confrontats, és una derrota segura. Cal aprendre de la pròpia experiència. Un millor futur depèn de nosaltres. De la força política i social que com a poble puguem aconseguir. Val la pena intentar-ho.

Documents adjunts

  • Manifest (OpenDocument Text – 54.6 kB)

    Version OOo Writer de cet article