Objectiu : A Palma, pobresa ZERO

Miquel Àngel Contreras*

Grup municipal MÉS per Palma*

No fa gaire que s’anuncià com s’estructuraran els pressupostos del 2017 a l’Ajuntament de Palma. Una de les principals qüestions a destacar és que la partida de l’àrea de Benestar i Drets Socials, encapçalada per Mercè Borràs, augmenta un 8%. Un increment gens modest tenint en compte les circumstàncies actuals i que comportarà una sèrie de conseqüències directes pel benestar dels ciutadans. Per segon any consecutiu, tornam a demostrar que les persones són la prioritat del consistori palmesà.

Si bé voldria destacar alguns dels punts forts del pressupost de Benestar de l’any vinent, no vull obviar els esforços fets fins avui pel seu equip per tal de revertir les polítiques antisocials de Cort de l’era Isern. En definitiva, un gir copernicà. Tot començà amb la posada en marxa de l’oficina anti-desnonaments en col·laboració amb l’àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne; amb un molt bon balanç de feina després d’un any, per cert. Amb la mateixa rapidesa i efectivitat es va obrir un nou centre de Serveis Socials a Gregal i tres nous punts d’atenció social a Son Ferriol, l’Arenal i El Terreno, als quals se n’hi sumarà un quart l’any que ve a La Soledat. L’acostament dels Serveis Socials a la ciutadania ha estat un dels objectius prioritaris de Mercè Borràs i ha quedat més que demostrat en fets.


Però l’aposta clara de MÉS de fer política pel benestar de les persones queda palesa també en altres àrees, institucions o en el compromís social de les empreses públiques. No fa gaire vàrem saber que l’àrea de Benestar Social va signar un conveni amb EMAYA per tal de garantir que cap família es quedés sense aigua. Això suposarà que es destinin 60.000 euros al pagament de la factura de l’aigua, el clavegueram i la recollida de fems a persones amb recursos escassos que comptin amb un informe dels serveis socials. D’aquesta manera s’assegurarà que no es talli l’aigua a aquelles famílies que no puguin afrontar tal despesa.

L’acord, que permetrà atendre unes mil famílies, constitueix una passa més en la lluita contra la pobresa energètica impulsada per l’equip de govern i un nou cop d’efecte per a assolir l’objectiu de pobresa zero a Palma. Cal tenir en compte que el fet que EMAYA assumeixi les factures d’aigua que fins ara eren abonades per Benestar Social, a la pràctica suposarà un augment de la partida d’ajudes urgents d’aquest departament que, per l’any que ve, ascendeix als 4 milions d’euros. Mercè Borràs ho té molt clar: ja està fent les passes per poder arribar a acords similars amb les elèctriques.


Un altre conveni que s’ha signat recentment ha estat el de l’ampliació de l’ajuda a domicili per a persones amb un grau reconegut de dependència a Palma, en aquest cas amb la Conselleria de Serveis Socials del Govern. Es duplica tant el pressupost que destina la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a aquest servei, que passa de 684.000 euros a 1.292.000, així com es dupliquen les hores que s’ofereixen en relació a l’any 2015. Aquest impuls al Servei d’Ajuda a Domicili específic per a persones amb dependència permetrà a l’Ajuntament destinar-li més recursos i personal i que s’incrementi el nombre de beneficiaris del servei, reduint considerablement les llistes d’espera.

També suposarà una millora de l’atenció a la ciutadania de tota Palma garantint una atenció igualitària a totes les barriades. I si a tot això hi afegim que el cas de Palma suposa un 45% del total d’hores concertades a totes les Illes Balears ens endurem una idea més aproximada de la importància d’aquesta passa.


Però si ens centram estrictament en l’àmbit de la regidoria de Benestar i Drets Socials, l’equip format per Mercè Borràs, Catalina Trobat i Xisco Bellés donaran el sus el 2017 amb l’inici de la implementació del Pla Estratègic de Benestar i Drets Socials (2017-2020).


Hem de tenir present que aquesta ha estat la primera vegada que es dissenya un Pla a través d’un procés participatiu que ha comptat amb la implicació activa d’un total de 13 grups d’opinió: des dels mateixos usuaris dels serveis socials, passant per entitats, empreses proveïdores de serveis, tècnics de les administracions públiques, personal sanitari, representants dels col·legis professionals i professors universitaris, entre d’altres. La complicitat de tots els implicats es fa més que necessària en un moment en el qual s’ha de respondre a les noves necessitats que planteja el sector i a l’augment de la demanda a la qual s’ha de plantar cara donant solucions ràpides i efectives.


Així doncs, veim com l’any 2017 comença amb una base sòlida a l’àrea de Benestar que, a més, compta amb una pujada pressupostària que es concretarà amb una sèrie de mesures importants. D’entre elles, amb el permís de la regidoria, n’avançaré alguna: una de les mesures estrella és la millora substancial dels serveis d’acollida. D’aquesta manera, augmentaran de forma notòria els recursos destinats a aquest servei, que passen de 2.100.000 euros per a quatre centres, a 2.373.000 per a només tres (tenint en compte que el servei d’atenció de dones ha passat a dependre de l’àrea d’Igualtat i Drets Cívics). Gens menyspreable si pensam en el moment difícil pel qual passen les administracions públiques. Això permetrà, en resum, tenir uns serveis d’acollida integral que milloraran notòriament amb un augment de personal, amb el manteniment directe dels centres i amb la inclusió de l’alimentació de les persones usuàries d’aquest (fins ara un servei a part i que podrà ser gestionat de manera directa).


Altres actuacions previstes per l’equip de Mercè Borràs són la creació d’un Servei d’Emergències i Urgències o la redacció d’un Pla Municipal de Drogues. No menys important serà l’elaboració d’un Estudi Municipal de Pobresa que permetrà poder detectar-la i estudiar-la a fons, així marcar les prioritats per treballar des del minut zero cap a la seva eradicació. D’entrada, podem preveure que durant l’any que ben aviat començarà tendrem moltes coses a celebrar com a ciutat. De moment, el tancam sabent que a partir del gener les persones sense sostre de Palma podran empadronar-se per poder tenir accés a les ajudes, prestacions bàsiques o serveis d’acollida. Començam a aconseguir l’objectiu: a Palma, pobresa zero.

Documents adjunts