Un esborrany de país molt participat

Joan Colom Ramis*

Coordinador de les jornades*

Foto: darrera taula de les Jornades amb Miquel Amengual, David J. Llobet, Guillem Bestard, Bernat Joan i Gabriel Payeras.

Els passats dies 26 i 27 de novembre van tenir lloc al Casal d’Entitats d’Inca les jornades d’estudis ’Un esborrany de país’ organitzades per les fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró amb l’objectiu d’impulsar una renovació teòrica del mallorquinisme polític i de les seves eines per a la construcció nacional de les Illes Balears.

Durant les cinc sessions en que es van estructurar les jornades, més d’un centenar de persones van participar en almenys una d’elles i una trentena van fer-ho més activament a través de comunicacions. S’ha de destacar l’elevat nivell acadèmic i teòric dels participants així com també el fet de que un grup molt important estava entre els 20 i els 30 anys ja que això era un aspecte imprescindible per a que l’objectiu fixat fos assolible.

El debat es va centrar en l’anàlisi de la societat mallorquina i quines eren les estratègies a seguir perquè el sobiranisme i el mallorquinisme esdevinguin un projecte de futur, capaç de seduir a sectors de la societat als quals mai hi ha arribat. Sense renunciar a la feina feta fins a l’actualitat, es pretén ampliar el ventall discursiu i actualitzar-lo de forma auto-centrada. També hi va haver moment per fer crítica per la manca de participació de dones en la elaboració de les comunicacions, un repte que es marquen les Fundacions ja que la construcció del sobiranisme illenc del segle XXI necessita de la seva participació.

Al llarg de la jornada de dissabte es varen dur a terme els quatre primers eixos:

El primer eix, Balanç històric del mallorquinisme: encerts, errades i limitacions de la construcció nacional a les Illes Balears fins a principi de segle XXI. Va tenir la participació de Antoni Marimon, Carles Cabrera, Sebastià Lliteras, Joan Pau Jordà, Guillem Bestard i Gabriel Mayol. El segon eix, Actualització del discurs de construcció nacional, va tenir la presència de David Abril, Joan Pau Jordà, Joan Colom, Gabriel Mayol, Miquel Rosselló i Antoni Noguera.

El tercer eix, fou el que va suscitar més polèmica i debat, era l’eix de Estratègies per a construir noves majories socials, on els participants varen ser, Jaume Ribas, Miquel Rosselló, Llorenç Soler, Guillem Bestard, Kike Oñate, Rafel Sedano, Lluís Apesteguia, Antoni Trobat, Josep Valero, Tomeu Martí, Joan Pau Jordà i Jaume Mesquida. Per finalitzar la jornada de dissabte es va fer amb el quart eix, Quin model de país volem?, amb les comunicacions de Jaume Mesquida, Pilar Terrassa, Manel Martí, Josep Valero i Isabel Busquets.

Foto assistents a les jornades

La jornada de diumenge va tenir com a eix central el cinquè i darrer eix de les jornades, Projectes polítics del sobiranisme illenc per a àmbits supra-insulars, amb la participació de Miquel Amengual, David J. Llobet, Guillem Bestard, Bernat Joan i Gabriel Payeras.

A banda de les comunicacions, s’ha de destacar l’elevat nivell de participació dels debats encetats després de l’exposició dels textos, els quals van comptar amb intervencions que van evidenciar en bona mesura que existeix un autèntic debat no només estratègic, sinó ideològic i també generacional envers a quin ha de ser el camí del sobiranisme mallorquí en els propers anys. Sobre aquest punt, som del parer que la capacitat que tengui aquest espai polític i social per a resoldre aquest debat determinarà, segurament, el seu futur i el seu èxit.

I la cloenda duta a terme pel president del Consell de direcció de les dues Fundacions, Miquel Rosselló. Les Fundacions Ateneu Pere Mascaró i Emili Darder després d’aquestes jornades obriran un nou període per a la presentació de comunicacions, que finalitzarà el 20 de gener. També penjaran en format digital a la seva web les comunicacions presentades a les Jornades per a què tothom pugui llegir-les i fer-ne difusió.

Documents adjunts