Arriba el primer cotxe elèctric compartit de Mallorca

Alexandre Duran i Grant*

President d’Ecotxe*

Mallorca est
à plena de cotxes. La gent es queixa amb raó dels cotxes de lloguer que inunden les carreteres durant la temporada turística però també hi ha els devers 800 vehicles per cada 1.000 habitants que utilitzem els residents. Tenim una de les ràtios de vehicles per habitants més altes d’Europa. I això és responsabilitat nostra.

La resposta, per una banda, hauria de ser enfortir la mobilitat a través d’altres modes de transport com són el transport públic (autobusos urbans i interurbans, metro, tren), la bicicleta per a usos urbans, la mobilitat a peu però també la planificació urbanística. El creixement urbà de Mallorca a través d’urbanitzacions i polígons de serveis amb menor densitat poblacional afavoreix la necessitat de tenir accés a un vehicle privat.

El transport públic i la mobilitat sostenible mai ha estat una prioritat a Mallorca. Essent conscients de l’injust infrafinançament públic que patim a les Illes Balears, el transport públic no està en els primers llocs de la inversió i despesa pública -però sí més carreteres!- i conseqüentment el seu ús és baix i el cost per als usuaris és alt. Culturalment la societat s’ha adaptat a aquest paradigma d’afavorir el vehicle privat mentre que el transport públic -sobretot l’interurbà- és residual i no és la primera opció en el moment de plantejar un trajecte excepte per a persones que no poden conduir per alguna raó. El cercle viciós de pitjor transport públic i més ús de vehicle privat i viceversa és difícil de trencar si no hi ha accions decidides i valentes per fer que les persones trobin més pràctic, còmode i econòmic utilitzar el transport públic i altres opcions de mobilitat. Renunciar al cotxe actualment a Mallorca és gairebé impossible.

Ara bé, actualment a diferents parts del món es comencen a organitzar noves formes per a sortir de la cotxe-dependència. Una d’elles és el cotxe compartit o “carsharing”: les persones comparteixen l’ús d’una sèrie de vehicles situats a diferents punts d’una ciutat i només paguen segons el temps d’ús que hagin fet del cotxe. Una opció semblant al servei de bicicleta pública com el BiciPalma. A Mallorca la cooperativa Ecotxe té l’objectiu d’oferir aquest servei i acaba de realitzar la compra del primer cotxe compartit que posarà en circulació en les setmanes vinents gràcies al suport de més d’un centenar de persones.

Ecotxe és una cooperativa de consum sense ànim de lucre de forma que les persones sòcies són co-propietàries dels vehicles i decideixen com respondre a les seves necessitats de mobilitat com la ubicació dels vehicles o les tarifes. Les tarifes de “carsharing” inclouen totes les despeses i, per tant, els usuaris no s’han de preocupar de pagar benzina, aparcament, mecànic, assegurança, etc. L’existència d’un servei de cotxe compartit permet oferir una alternativa a la de ser propietari d’un vehicle, especialment en centres urbans on la gent utilitza el cotxe poques vegades a la setmana.

Ecotxe aposta per la mobilitat sostenible entenent el servei de cotxe compartit com un complement de la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic. Però també va més enllà i considera la mobilitat amb totes les conseqüències socials i ambientals que hi ha a darrere. Per això, els cotxes són elèctrics perquè permeten que l’energia que els faci moure provengui de fonts renovables (solar, eòlica, etc.). Els cotxes elèctrics és una tecnologia prou madura que ja permet substituir els cotxes convencionals de combustió i a poc a poc aniran guanyant lloc.

Tot sabent que un cotxe compartit elimina uns 10 cotxes privats, nosaltres creiem que l’objectiu no pot ser reemplaçar els centenars de milers de vehicles que circulen per Mallorca per altres centenars de milers de vehicles elèctrics. La mobilitat sostenible passa per la intermodalitat i el cotxe compartit serà una d’aquestes formes i ens convé a tots que respongui a un interès comú i no a interessos particulars de maximització de beneficis.

En poques setmanes estarà circulant el primer cotxe compartit i elèctric per les carreteres de Mallorca. Serà l’inici d’una nova forma de mobilitat que -esperem- transformarà la mobilitat i la forma d’entendre el paper del cotxe en les nostres vides.

Més informació i per fer-se soci/a:

www.ecotxe.coop

Documents adjunts