Nou Pla (i nou impuls) al transport públic en autobús a Mallorca

Antoni Verger*

El transport públic en autobús ha estat històricament el gran oblidat de les polítiques públiques a Mallorca. Els pobles per on passa el tren, al corredor Palma-Inca, han tengut sempre un servei de gestió pública mínimament eficaç i a preu assequible. En canvi, la resta de Mallorca, només disposava d’un servei de transport en autobús, en mans de concessions privades, que durant anys no ha donat la resposta que requeria una societat moderna que genera una gran demanda de mobilitat.

Només a partir del primer govern de pacte de progrés (1999-2003) es comença a considerar el transport públic un sector estratègic, que requereix l’acció de l’Administració per garantir el dret a la mobilitat dels ciutadans. Aquella legislatura s’inicien els reforços d’algunes línies de bus mitjançant els primers “contractes-programa”, que superaven el sistema concessional, injectant doblers públics per millorar freqüències i renovar flotes. També s’inicia la redacció d’un Pla Director Sectorial de Transports per emmarcar una actuació administrativa global i eficaç amb la marca TIB.

Durant la legislatura del segon pacte (2007-2011), la Conselleria de Mobilitat va impulsar fortament el transport de viatgers per carretera, amb increment de freqüències, amb un nou sistema d’abonaments que va significar rebaixes de tarifes d’un 80% en alguns casos i amb importants increments d’usuaris.

En aquella legislatura 2007-2011 es pren també l’opció estratègica de programar l’extinció de totes les concessions de transport de viatgers per carretera simultàniament l’any 2018. Això ha fet que l’actual govern tengui l’oportunitat de dibuixar un nou mapa i estructura del transport públic a Mallorca més lògic, equilibrat i completament renovat i adaptat a les demandes de mobilitat i al territori de l’illa.

Així, podem afirmar que a partir de 2019 es produirà un bot qualitatiu substancial del transport públic en autocar per carretera a Mallorca. S’està fent feina no només per incrementar freqüències i ampliar línies, sinó també per poder disposar d’una flota d’autocars nous, menys contaminants (híbrids, elèctrics), i amb parades còmodes dotades d’informació integral. Hi ha també una aposta clara per reduir el temps dels trajectes, millorant així la competitivitat respecte al cotxe, gràcies a una racionalització de la xarxa de parades, a un sistema tarifari senzill i flexible, basat en una targeta moneder o telèfon mòbil que farà més ràpid l’accés al vehicle, i a un sistema de carrils preferents Bus-Vao als accessos a Palma , per exemple.

A partir del 2019 es passarà de l’actual sistema concessional, que prové dels anys 50 del passat segle, fragmentat i ineficient, a un nou sistema que dividirà Mallorca en 3 úniques zones. Cada una d’elles incorporarà línies rendibles i d’altres deficitàries, i el servei serà prestat per les noves empreses que guanyin els concursos públics el 2018 mitjançant la fórmula de “gestió interessada”, més flexible que la concessional, i amb millor capacitat de donar respostes a les demandes dels usuaris.

Amb totes aquestes mesures i planificació, si la Conselleria de Mobilitat és capaç de desenvolupar de manera correcta tot el procés, podem dir que hi haurà un abans i un després del 2018 en el transport públic en autocar per carretera a Mallorca. Més busos, més nous, menys contaminants, totalment adaptats a persones amb mobilitat reduïda o altres discapacitats, més busos que circularan més ràpid, arribaran a més llocs, i estaran dotats amb un sistema tarifari senzill i flexible molt millor que l’actual. De fet, es calcula que es pugui incrementar en un 25% els usuaris del bus TIB els propers anys gràcies a les millores del nou sistema.

BUS AEROPORT-ZONES COSTANERES

Algunes de les noves línies previstes en el nou Pla de Transports són les connexions directes entre l’Aeroport de Son Sant Joan i algunes zones costaneres (Can Picafort, Port d’Alcúdia, Cala Millor, Cala d’Or, Palmanova, Santa Ponça, i altres, entre maig i octubre (6 mesos). S’ha anunciat que aquestes línies es posaran en marxa de manera experimental aquest mateix mes de maig de 2017, cosa que ha provocat la protesta del col·lectiu de taxistes.

S’’ha de tenir en compte que aquestes noves línies no signifiquen cap despesa per l’Administració. De fet, es calcula que poden suposar un superàvit d’1 milió d’euros, anual, a partir del 2019, una quantitat que podrà compensar els dèficits que generin altres línies d’interès públic però de menor demanda. Aquesta nova oferta de transport evitarà la contractació i circulació de cotxes de lloguer per les nostres carreteres i, tot i que evidentment tendrà com a principals usuaris els turistes, significarà també una opció interessant de desplaçament a l’Aeroport pels molts residents que viuen a les zones costaneres de Mallorca, o les seves immediacions, o altres poblacions com Inca o Manacor, on està previst que aquestes línies facin aturades.

Sembla evident que, malgrat les legítimes protestes dels taxistes, aquestes línies suposen una clara potenciació del sistema de transport públic i són d’un evident interès general.

Documents adjunts