construint alternatives

Articles

Trobada d’entitats sobiranistes d’arreu de l’Estat espanyol.

Miquel Rosselló* President de l’Ateneu Pere Mascaró* Fa uns mesos les fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró, convençudes de la necessitat d’obrir un espai de diàleg i col·laboració entre entitats de pensament i divulgació del món sobiranista, més enllà de les relacions bilaterals habituals, (...)