Cultura

Articles

Celdoni Fonoll

El caminant del parc [Dietari 2011 / 2012] Maties Garcias* Músic, cantant, rapsode, poeta... i, ara, prosista. Aquestes són les facetes artístiques de Celdoni Fonoll (Calaf, 1944), un home que, en directe o per la ràdio, ha escampat la poesia catalana –i provençal– per aules, carrers i places, (...)