Eleccions

Articles

Editorial

Miquel Rosselló* President de l’Ateneu Pere Mascaró* Entre el darrer número de l’Altra Mirada i el que teniu davant ha passat un mes, com és habitual i lògicament s’han produït molts d’esdeveniments, però hem volgut dedicar bona part dels articles d’aquest número a tres que considerem destaquen per (...)