Finançament

Articles

Pensions: claudicació als desitjos de la troika

Rafel Borràs Membre de l’Ateneu Pere Mascaró Les pensions públiques espanyoles no estaven en crisi. Tenien problemes de suficiència pel seu valor baix. A les següents taules és poden observar aquestes minses quanties. En parlar de pensions en vigor (primera taula) s’ha d’advertir que incorporen (...)

Llei de Finançament dels Consells Insulars: Insuficient i Molt deficient

Joan Font Massot Portaveu de MÉS per Mallorca al Consell El passat 29 de Novembre el Govern de les Illes Balears va aprovar l’avantprojecte de llei que havia de resoldre definitivament el finançament dels Consells Insulars. Si en el tràmit parlamentari no sofreix importants modificacions, ens (...)