l’ull crític

Articles

Consell Insular de Menorca: un any de canvi, o com tornar a posar en marxa una màquina aturada

Grup de consellers de Més per Menorca al Consell Insular* Si hem de destacar alguna de les sensacions que vam tenir els tres consellers electes de MÉS per Menorca quan vam prendre possessió dels nostres llocs al Consell Insular de Menorca ara fa un any, no en tenim cap dubte: era urgent tornar (...)

Un any de nou model de gestió al Consell: de l’immobilisme a la participació i la transparència

Mercè Bujosa* Consellera de MÉS per Mallorca* El Consell de Mallorca era, fins fa poc temps, una institució insípida per als ciutadans. Mancada d’esperit i poc útil per la ciutadania, la institució s’havia convertit en una figura decorativa. Tot i així, no vull començar el meu article atacant als (...)