Solidaritat Internacional

Articles

3.1 30 Anys de la Fundació de l’Associació d’Amics del poble sahrauí de les Illes Balears

Catalina Rosselló* Presidenta de l’Associació* Va ser un llunyà 17 de maig de fa 30 anys que vam començar el nostre camí com a associació arran d’un viatge que vam fer un petit grup de ciutadans i ciutadanes de les nostres Illes sensibilitzats amb la causa sahrauí, vàrem viatjar als campaments de (...)

L’educació dels fills dels immigrants africans nascuts a l’Occident: el gran dilema!

Mahécor Mbengue* Professor* El nin és d’argila, sempre pren la forma que li donam. ( proverbi wòlof) · Quina educació donar als fills d’immigrants nascuts a l’Àfrica de l’Oest? · En quin(s) idioma(s) se li ha de parlar en la vida quotidiana? · Cal dur-los a créixer al país d’origen dels seus (...)